Nachádzate sa tu

Autobusový zájazd

         Pozvanie na  autobusový zájazd  do VYSOKÝCH TATIER

 Organizátor:  KST ŠPORTKLUB turistiky Kysucké Nové Mesto.

Odjazd: sobota 10.10.2020 o 5.00hod  z autobusovej stanice v Kys.N.Meste.

Miesto parkovania autobusaŠtrbské Pleso (1320m).

Predpokladaný návrat do KNM:  do 19.30hod.

Program: a/ výstup  na  Kôprovský štít (2363m).   Veľmi namáhavá
                   (10 1/4 za 9h) okružná túra.  23km/1300m.  Zn.: Č,M,Č,M,Č.

                b/ výstup  na  Kôprovský štít (2363m)  a  spať.  
                 
   Namáhavá   (7 3/4h) túra.   19km/1200m.   Zn.: Č,M,Č,M,Č.

                c/ výstup  Veľkému Hincovmu plesu (1944m)  a  spať.
                    Str.namáhavá(5 1/4h)túra.   16km/800m.      Zn.: Č,M,Č.

                d/ výstup k Popradskému plesu (1500m).
             
      Nenáročná(3 3/4h)okružná túra. 11km/400m. Zn.:Č,Ž,M,Z,Č.

       Naviac je  možnosť  prehliadky  Symbolického cintorína (1523m) obetiam hor.  
                e/ vlastný program.chata pod Rysmi,Rysy,Ostrva,Predné Solisko.                                              

           Pozn.: trasy/b,c  sú so sprievodcovskou službou turistov ŠKt KNM.

Účastnícky poplatok: 12,50€. Dôchodcovia a členovia ŠKt KNM majú zľavu

                                              1,00€  a  mládež 5,50€.

                  V cene sú zahrnuté náklady na dopravu, informácie a pohostenie.

                  V cene nie je zahrnuté horské poistenie.

Informácie, prihláška a platba:  František Žabka (tel.č. 0904 851 972)

                                 alebo Ján Ceniga (tel.č. 0910 689 296).

Uzávierka prihlášok: 4.10.2020.

               Všetkých  srdečne pozývame  a  tešíme sa  na Vašu účasť.

V Kys.N.Meste 9.9.2020.                Za ŠKt Kys.N.Mesto- predseda- František Žabka