Nachádzate sa tu

Záznamníky

Záznamníky vyhlasené RRKST Čadca

Odznak 100 jarných kilometrov 2016
Akcia "100 JARNÝCH KILOMETROV" sa dožíva svojho ďalšieho "malého" jubilea. 
Turistická sezóna 2016 je už 60-tou v histórii, ktorá je spojená s touto náborovou akciou. Preto sa organizátori rozhodli do odznaku 100 Jarných kilometrov 2016 zakomponovať siluetu odznaku z roku 1966 a pripomenúť turistom historický odznak starý 50 rokov. 
Zima nebola zatiaľ taká, na akú sme zvyknutí, a tak sa v niektorých regiónoch začína, pod rôznymi názvami, turistická sezóna - 100 jarných km, otvorenie jarnej alebo letnej sezóny, odomykanie jarnej prírody, jarné prebudenie, otváranie studničiek, alebo aj jarné kilometre - ešte skôr ako ku nám zavíta astronomická jar.
Odznak 100 jarných kilometrov 2016 je príležitosťou pre všetkých bez ohľadu na vek, turistické skúsenosti a pod., získať do svojej zbierky jedinečnú odmenu za pobyt v prírode.Podmienky na získanie odznaku sa v roku 2016 oproti minulému roku nemenia. Kovový odznak sa prichytáva pinkou, tohtoročný odznak je okrúhly s priemerom 30 mm. Doba, počas ktorej je možné získať odznak v tomto roku, je od piatku 11. marca do nedele 10. júla 2016.
Plnenie náborového turistického odznaku 100 jarných kilometrov má veľmi jednoduché pravidlá. Podmienkou na získanie odznaku je účasť na otvorení jarnej turistickej sezóny v odbore, regióne, účasť na jarných vychádzkach s vedúcim alebo cvičiteľom, alebo pochod v jarnom období. Splnenie sa nedokladuje, je osobnou cťou každého účastníka. Odznak je vhodnou motiváciou a odmenou pre deti a mládež za činnosť v turistických oddielov mládeže, ale aj v rámci turistických krúžkov na školách, resp. centrách voľného času a samozrejme je vhodný aj pre všetky ostatné vekové kategórie.
Odznak si môžete objednať (najlepšie spoločne pre väčšiu skupinu e-mailom) na adrese:
1.ŠK KST Turzovka, tel. +421/(0)905 576 506,
Mgr. Vladimír Pekár, e-mail: vladimirpekar@centrum.sk,
Stred - 371, info: www.turistika.e-kysuce.sk
023 54 Turzovka (nájdete tu pripravený preukaz na plnenie a leták)
Cena kovového odznaku 100 jarných km - 2016 je 1,00 €, balné 1,00 €.
Pre objednávky realizované klubmi a turistickými oddielmi nad 15 ks - je cena 0,90 €, odznaky sú posielané na dobierku. Poštovné je účtované podľa cenníka Slovenskej resp. Českej pošty. Za každých 10 ks objednaných odznakov Vám pridáme 1 ks zadarmo! Odznaky si objednajte už dnes, aby ste ich mali už pri otváraní turistickej sezóny. Ak si objednáte odznak najneskôr do piatka 4. marca 2016, budete odznaky mať k dispozícií na podujatiach od piatka 12. marca 2016.
Mgr. Vladimír Pekár, predseda 1. ŠK KST Turzovka

Podmienky plnenia "Tematického turistického odznaku KYSUCE"

1. Vyhlasovateľom odznaku je RR KST Čadca.
1/a/ Podmienky na získanie odznaku môže plniť každý občan, bez ohľadu na štátnu príslušnosť, vek a členstvo v turistickej organizácii, po zakúpení Záznamníka b/ deti a mládež do veku 15 rokov len s rodičmi, alebo v doprovode vedúceho TOM či inej zodpovednej osoby.
2. Podmienkou plnenia je zakúpiť si záznamník TTO KYSUCE (bod 5a) Cena záznamníka je 1,5 eura, pre členov KST z regiónu Kysúc 1 Euro.
3. Osobne navštíviť v ľubovoľnom poradí a podľa vlastného výberu minimálny stanovený počet návštevných miest v jednotlivých krajinných celkoch (hlavných aj vedľajších).
4. Predpísaným spôsobom si v záznamníku potvrdiť účasť navštíveného miesta. Pečiatka v záznamníku musí byť priamo otlačená - nie nalepená.
Poz.: vzhľadom na možnosti potvrdzovania pečiatkou sú určené aj miesta ležiace v ČR - hotel Tetřev, Kamenná chata, chata Skalka, chata Gírová, Hrčava, Masarykova chata, v PR - chata na Veľkej Rači.
5. Doba plnenia podmienok je zatiaľ časovo neobmedzená.
6. Kovový odznak TTO KYSUCE vám bude vydaný na požiadanie po splnení podmienok v tomto Záznamníku. Administratívny poplatok za vydanie odznaku je stanovený na 1,5E.
6a. Odznak vám bude vydaný na niektorej z pravidelne poriadaných turistických akcií 
     Otvorenie Kysuckých 100 jarných km RR KST Čadca 24.4.2016                                                      
     Otváranie Kysuckej brány ŠKT Kys. Nové Mesto 1.5.2016                                                                       
     Kysuckou vrchovinou ŠKT Kys. Nové Mesto 4.9.2016
     Záznamníky a odznaky osobne resp. poštou získate aj na adrese:
     František Žabka,ul.Murgašova 612/8 ,02401 Kys.N.Mesto
6b. Poštou vám Záznamník, alebo Odznak po splnení podmienok zašleme len na dobierku. Svoje žiadosti adresujte na:
     František Žabka,ul.Murgašova 612/8 ,02401 Kys.N.Mesto

Výber návštevných miest v Záznamníku je zameraný výhradne na aktívnu turistiku tak, aby záujemca o plnenie podmienok musel prejsť celé územie Kysúc.
Obsah poznávacej časti je individuálny a preto v záznamníku pre vašu lepšiu orientáciu uvádzame prehľad maloplošných chránených území, zoznam múzeí, galérii a pamätných izieb, pomníkov a pamätníkov, jednotlivých sídiel, orografických celkov a vodnej siete, ktorý vám pomôže počas turistických výletov pri výbere poznávacej časti.
Poznámka:
(Pre tých, ktorí už splnili podmienky oznamujeme, že kovový odznak je k dispozícií.)

Podmienky plnenia detského pešieho turistického odznaku „Jánošíkove krpce"

1. Vyhlasovateľom odznaku je Regionálna rada Klubu slovenských turistov Čadca.
2. Odznak môžu plniť deti do 12 rokov.
3. Odznak má dva stupne, každý sa musí plniť v inom kalendárnom roku.
     - I. stupeň (strieborné krpce) - za prejdenie celkom 60 km, pričom započítaná denná norma nesmie byť viac ako 10 km.
     - II. stupeň (zlaté krpce) - splnenie I. stupňa a následné prejdenie 90 km, pričom započítaná dĺžka denná vychádzka nesmie prekročiť 15 km.
4. Odznak je možné plniť pod vedením dospelej osoby; na rodinných vychádzkach, školských,turistických akciách, v telovýchovných krúžkoch, školských kluboch, didaktických hrách, v rámci 3-tej hodiny telesnej výchovy.
5. Do záznamník je treba napísať dátum, trasu a ak je to na trase možné, vychádzku potvrdiť pečiatkou, alebo dať podpísať vedúcemu vychádzky.
6. Záznamníky na plnenie odznaku „Jánošíkove krpce" si môžete zakúpiť
     - na adrese: KST Čadca, sekretariát, František Žabka,ul.Murgašova 612/8,02401 K.N.Mesto-tel.0904851972
     - alebo v Informačnom centre mesta Čadce, Dom kultúry - Matičné námestie, 022 01 Čadca;
7. Po splnení podmienok je možné odznaky osobne vyzdvihnúť na adresách uvedených v podmienkach plnenia odznaku - bod 6.
8. Odznak je možné plniť od 1. 1. 2007.
9. Prípadné nezrovnalosti je kompetentná riešiť Komisia mládeže RR KST Čadca.
10. Cena záznamníka je 70centov pre členov KST a 1 Eoro pre nečlenov pri osobnom odbere. Poštou budú záznamníky zasielané len na dobierku s balným vo výške 1 €.
11. Administratívny poplatok za vydanie odznaku je 80centov.