Nachádzate sa tu

Autobusový zájazd

  

   Pozvanie na autobusový zájazd  do Moravsko-Sliezskych Beskyd
      Organizátor:  KST ŠPORTKLUB turistiky Kysucké Nové Mesto.

Odjazd:  sobota 20.10.2018 o 9.00hod z autobusovej stanice v Kys.N.Meste.

Miesto parkovania autobusa:  Bumbálka.

Predpokladaný návrat do KNM:  do 15.30hod.

Program: a/ výstup na chatu Kmínek a Masarykovu chatu.
                
Nenáročná(2,5h) túra.Štart vo Vyšnom Kelčove-Zn.:M,Č.
                b/Masarykova chata-kultúrny program,oslavy,zapálenie vatry vzájomnosti.
                 Program:od 10:45h-hrá Muzička spod Grúňa a spieva Folk.súbor Makovanka.
                               od 11:00 do 12:30h príchod turistov a priateľov turistiky na Masarykovej chate
                               od 12:45h pripomenutie si 100rokov vzniku ČSR,príhovory vzácnych hostí
                               od 13:15h-Zapálenie Vatry vzájomnosti Čechov a Slovákov.
                               Občerstvenie,posedenie na chate,na zakúpenie guláš,niečo na zapitie,
                               Možnosť opekania vlastných špekačiek.
                               Pre účastníkov bude na zakúpenie špeciálna jubilejná magnetka k výročiu ČSR.

                c/ vlastný program.(Sukenická(rozhľadňa).

 Pozn.: trasa-a je sprievodcovskou službou turistov ŠKt KNM.
 
Účastnícky poplatok: 4,50€.   Dôchodcovia a členovia ŠKt KNM  majú

                                                  zľavu 0,50€  a  mládež 2€.

               V cene sú zahrnuté náklady na dopravu, informácie a pohostenie.

               V cene nie je zahrnuté horské poistenie.

Informácie, prihláška a platba:  František Žabka (tel.č. 0904 851 972)

                                                   alebo Ján Ceniga (tel.č. 0910 689 296).

Uzávierka prihlášok: 14.10.2018.

               Všetkých  srdečne pozývame  a  tešíme sa  na Vašu účasť.

V Kys.N.Meste 10.10.2018.          Za ŠKT KNM-predseda-František Žabka

 

         Pozvanie na  autobusový zájazd  do ZÁPADNÝCH TATIER

Organizátor:  KST ŠPORTKLUB turistiky Kysucké Nové Mesto.

Odjazd: nedeľa 21.10.2018 o 5.10hod  z autobusovej stanice v Kys.N.Meste.

Miesto parkovania autobusaZuberec, Roháčska dolina (1080m).

Predpokladaný návrat do KNM:  do 19hod.

Program: a/ prechod hrebeňom Roháčov cez Baníkov (2178m), Hrubú Kopu

           (2166m) a Tri Kopy (2136m).  Náročná a závratná (9h)  okružná

             túra.        Zn.: Č,Ž,Č,M,Č.

           b/ výstup na Baníkov (2178m) a  k Roháčskym plesám (1719m).

             Náročná (8 1/4h) okružná túra.         Zn.: Č,Ž,Č,Ž,Z,Č.

           c/ výstup na Baníkov (2178m)  a  späť.  Stredne náročná (6 1/4h)

             túra.         Zn.: Č,Ž,Č,Ž,Č.

           d/ výstup k Roháčskemu vodopádu  a  k Roháčskym plesám

           (1719m).  Mierne namáhavá (4 1/4h) túra.  Zn.: Č,Ž,M,Z,Č.

                Naviac  je  možnosť (3h)  prehliadky  Múzea oravskej dediny  v

             Brestovej.

           e/ vlastný program.                                             

        Pozn.: trasy/a,b,d  sú so sprievodcovskou službou turistov ŠKt KNM.
        Zmena trás podľa snehových podmienok alebo počasia vyhradená!!

Účastnícky poplatok:  10,50€.  Dôchodcovia a členovia ŠKt KNM  majú zľavu

                               1,50€  a  mládež 5,00€.

                 V cene sú zahrnuté náklady na dopravu, informácie a pohostenie.

                 V cene nie je zahrnuté horské poistenie a vstupenka do skanzenu.

Informácie, prihláška a platba:  František Žabka (tel.č. 0904 851 972)

                                 alebo Ján Ceniga (tel.č. 0910 689 296).

Uzávierka prihlášok: 15.10.2018.

               Všetkých  srdečne pozývame  a  tešíme sa  na Vašu účasť.

V Kys.N.Meste 21.9.2018.              Za ŠKt Kys.N.Mesto-predseda-František Žabka