Nachádzate sa tu

Vyhodnotenia za rok 2016

Počet akcií

Priezvisko a meno

celkový počet km

prevýšenie

58

Braciník Teodor

1171,3

38666

44

Mikovčák Jaroslav Ing.

620,6

19770

43

Jakubíková Mária Ing.

920,3

28085

41

Šrenkel Dušan Ing.

922,8

29478

33

Kurka Peter

547,9

15115

33

Baránek Ondrej Ing. 

476,8

12776

31

Žabka František

493,2

14750

31

Játi Martin

503,9

14385

30

Kupčík Rostislav

514,8

15605

25

Kameňovský Erich

467,7

12505

23

Tabaček Adam

513,7

17070

22

Pilková Gabriela

439,8

16514

22

Jakubík Augustín

298,3

8830

22

Tulec Ondrej

471

12661

21

Urban Vladimír

441,1

14303

21

Játiová Jolana

328,1

10910

21

Balek Peter

434,4

14900

21

Ceniga Ján Ing.

452,7

16269

20

Kubaščíková Erika Mgr.

422

13660

20

Mazúr Miroslav Ing.

482,5

17450

20

Chilý Emil

360,1

10210

19

Ďuranová Slávka

306,1

9510

19

Lisková Slávka

422,6

12490

18

Švaňová Danka Ing.

340,9

12190

18

Janík Vladimír

378,6

13055

18

Játiová Silvia

300,1

8035

16

Peťková Božena

302,2

8545

15

Cigánik Stanislav Ing.

275,5

8327

14

Ponechalová Lenka Mgr.

271,5

8315

14

Orieščíková Anna Ing.

377,9

13890

14

Pekárková Zdenka

395,3

11030

13

Obšivan František

198,3

6230

13

Šiška Milan

228,3

6330

13

Birošíková Mária Mgr.

266,5

8400

12

Tomašcová Darina

251,7

9960

12

Ondrušková Mária

216,6

7260

12

Kubík Igor

162,1

5510

11

Capek Jaroslav

151,5

4346

11

Minarovič Roman

225,4

6230

11

Galvánek Bohuslav

354,8

9580

11

Galvánek Ľubomír Ing.

332,5

8650

10

Obšivanová Anna

142,8

4380

10

Čadecký Štefan

211,3

7630

9

Galvánek Ivan Ing.

179,5

4750

8

Murárik Ladislav

227,8

6450

8

Kubíková Iveta

128,5

4150

8

Šotkovský Peter Ing.

264,8

7480

7

Ševec Peter

161,7

5990

7

Peťko Julius Ing.

153,9

5490

7

Snopko Ivan Ing.

139,2

3785

7

Karásek Vladislav

188

5100

6

Gumančíková Lucia

126,7

4590

6

Stuchlík Jaroslav

127

3400

6

Bíleš Marián

70,8

2280

6

Malčovský Jaroslav

112,4

3940

6

Ďurana Miroslav

158,9

4990

6

Janík Juraj Ing.

115,8

3880

5

Cabuková Martina

165

4700

5

Tarana Jaroslav

110,2

4120

5

Mäkká Anna

74,8

3480

5

Kramár Ján

115,1

3410

5

Janík Juraj ml.

99,8

3480

5

Galvánková Ľubomíra

105

2800

5

Karásková Miroslava

145

4000

4

Cabuk Ľubomír

72,6

2134

4

Svrčková Jaroslava

85

2100

4

Maxianová Mária

24

400

4

Šotkovská Jarmila Ing.

96,3

3130

4

Hyll Patrik

107,4

3540

4

Tulcová Mária

70

2100

4

Ďuriš Pavol

24

400

4

Ďurišová Katarína

24

400

3

Cieľová Danica

61,9

2290

3

Mazúrová Ester

75,6

2153

3

Kuba Anton ml.

67,8

1680

3

Holiač Ladislav

62,5

2150

2

Tvrdý Martin ml.

26,5

750

2

Bačová Eva

31

900

2

Čmolíková Tatiana

32,5

1050

2

Braciníková Eva ml.

54,2

1770

2

Janík Milan

22

700

2

Cenigová Alena

20,5

550

2

Priečko Vladimír

42

1500

2

Samak Ján Ing.

46

1200

2

Kuba Anton

86,2

2320

2

Zicho Peter

21,5

850

1

Šurinová Katka

9,5

250

1

Chromík Ján Mgr.

11

400

1

Dršman Bohuš

11

400

1

Greguš Vladimír

14

300

1

Kafčáková Daniela

16

400

1

Ševčíková Amália

27

700

1

Maxián Ján

6

100

1

Cinko Jaroslav  Ing.

32,5

1250

1

Zichová Janka

10,5

450

1

Orieščík Martin

56,1

900

1

Sidor Ľubomír

11

400

1

Javorík Ján Ing.

22

1000

1

Gregušová Janka

14

300

1

Bergerová Danka

21

600