Nachádzate sa tu

História turistiky v Kysuckom Novom Meste

 

História turistiky v Kysuckom Novom Meste-1953-2018

Započatím prevádzky ZVL (r. 1953) novo prisťahovaní zamestnanci sa zoznamujú s novým prostredím. Pozorujú najbližšie okolie nového bydliska. Mnohým učaruje pohľad na Steny s panoramatickým pozadím Malej Fatry. Zhodou okolností z týchto nových obyvateľov vytvára sa výrazná skupinka milovníkov prírody. Vychádzkami sa oboznamujú s pohoriami Kysúc. Postupne rozširujú túry aj do ďalších pohorí Slovenska. Zvyšuje sa aj ich počet. K iniaciátorom založenia odboru turistiky v roku 1953 patril Jaroslav Březina, manželia Součkovci (Karol a Milada), Ing. Jozef Tarčák s manželkou, Edo Frátrik, Gertrúda Galvánková a ďalší. Zapájajú sa i do značkovania turistických chodníkov až na vrchol Veľkej Rače. Prvými značkármi, ktorí boli usmerňovaní Jánom Bojmírom, krajským značkárom Žilinského kraja, boli : Edo Frátrik, Jozef Lanyi, Jaro Březina, Ing. Jozef Tarčák. K nim postupne pribudli Marián Vrba, Anton Varšava, J. Bíro a iní. Postupne do odboru turistiky sa prihlasujú aj miestni občania a pracujúci v ZVL ale aj z iných pracovísk. Výraznou posilou bol Ján Ďurana, predstaviteľ výkonnostnej turistiky, ktorý neskoršie prešiel k horolezectvu a svojimi výkonmi prvolezeckých túr vo Vysokých Tatrách a v Alpách sa zaraďuje medzi elitu horolezcov na Slovensku. Ďalej to boli: Albín Šidlo, Peter Mestický, Jozef Golis, Marián Čuntala, Ing. Anton Rajman, Viliam Galvánek, Bohuslav Korman, Ján Kavacký, Viera Chrastinová, Tomáš Kubica, Ondrej Hil, Jozef Paleček, Anna Hilová, Anna Rybáriková, Michal Bruncko a iní. Medzi prvými v bývalom Žilinskom kraji, ktorí získali odznak Turista "ČSSR", boli: Jaro Březina a Ján Ďurana. Náš OT patril k iniaciatívnym pri plnení noriem výkonnostných tried v peletónových túrach po chodníkoch "Zápočtovej cesty Žilinského kraja" od autorov J. Nižianský - J. Kajan - V. Galvánek. Patril aj k účastníkom I. celoslovenského turistického zrazu SNP na Donovaloch v dňoch 28.-29.8. 1954 : Zo železničnej stanice Korytnica prišlo okolo 50 Kysučanov, ako jedna z najväčších výprav, spolu s početnou žilinskou skupinou na zrazovisko. Vedúcim oboch skupín bol J. Březina. S hrdosťou môžeme konštatovať, že turisti z nášho mesta boli pri zrode najväčšej turistickej akcie. Vytvorená "kapela" s tradičným ozembuchom stáva sa populárnou na všetkých turistických akciách. Dušou kapely bol Edo Frátrik s J. Golisom, ktorí aj vytvorili vlastnú znelku. Podľa nej poznávali turistov z nášho mesta. Táto skupina bola vždy stredom pozornosti a jej spev s doprovodom hudby bol neoddeliteľnou súčasťou turistického života. Zúčastnila sa aj na celoštátnom zraze v Prahe a zraze na Táľoch. Jej pričinením táboráky boli príťažlivé a mávali svoje čaro. Turistika sa stáva novou formou telesného pohybu, kultúrnopoznávacej činnosti, získavania odborných vedomostí pri stavbe stanov, táborenia, orientácie, topografie, čítania mapy s poznávaním prírody , vrátane chránených rastlín a živočíchov. K družnému životu v prírode patrila i príprava stravy. Ocenenie práce OT nadriadenými zložkami sa prejavilo poverovaním úloh na celoštátnych a celoslovenských akciách. Funkcionári ako J. Březina, Ing. J. Tarčák, V. Galvánek, A. Šidlo zabezpečovali turisticko-športový program - na Podbanskom, Č. Váhu, Oraviciach, na Táľoch, ba i na výstupe na Rysy. Podklady o turistickej činnosti, najmä mládeže, prevádzané v našom OT, boli použité na vypracovanie učebných turistických osnov na školách (V. Hlaváček). Významnú úlohu pri výchove mladých kádrov turistiky zohrala Stanová základňa v Žiline v r. 1956-59. Bola umiestnená v Račkovej doline a viedol ju Viliam Galvánek. 30-členný kolektív v 14-dňových turnusoch sa riadil vyhotoveným turistickým režimom. Hlavnou náplňou boli túry na Otrhance, Račkové a Jamnické plesá, Baranec, Končistú, Hrubý vrch i na Bystrú. Sprievodcov a pomocníkov vykonávali aj Kysučania: D. Kohút, T. Lošonská, J. Sihelník, S. Papšo, O. Hill, I. Muška, E. Mališ, Š. Ševec, E. Kodajek a ďalší. Bola to praktická škola turistiky. Na krajskej spartakiáde v r. 1960 v Žiline, medzi skladbami ZRTV bolo aj vystúpenie turistickej skladby s 880 účinkujúcimi, z nich 128 bolo z KNM. Turisti sa predstavili jednotnou skladbou so stavbou stanov, rozcvičkou, závodivými hrami, stavbami vyvýšených signalizačných lavíc, signalizáciou vlajkami, ukážkami cykloturistiky a života vodákov. Záver tvoril táborák, zapálenie vatry na plechovom podklade. Popularita Kys. N. Mesta sa najlepšie odzrkadlila na okresnom zraze na Ostrom 12.-13. 8. 1963, účasťou vyše 2000 turistov z celého bývalého Československa. Organizátormi boli: M. Čuntala, Ing. J. Tarčák, A. Šidlo, V. Galvánek, T. Macejko, Ing. A. Rajman, A. Bandura, Dr. J. Krafský, M. Bruncko, M. Hoštáková. Snaha vybudovať turistický objekt bola snom agilných funkcionárov. Podarilo sa im to, keď sa postavilo rekreačné stredisko na Ostrom. Pri jeho výstavbe popri zamestnancoch ZVL pomáhali i turisti a školská mládež. Impulz týmto prácam dávali Ing. Petržela, Ing. Tarčák, K. Franc, F. Papšo a iní. No turisti sa nevzdali nádeje na vybudovanie vlastného objektu. Rozhodli sa postaviť zrubovú chatu na Rači s kapacitou 20 postelí, kuchynkou a hlavnou miestnosťou s krbom. Zásluhu na výstavbe má Ing. O. Hill, rodina Pijakovcov a iní zanietení turisti. Kysucká vrchovina popri Malej Fatre sa dostáva do tieňa čo do krásy a návštevnosti. Ale aj tak má svoje čaro s lúčnymi kobercami, lesnými čistinkami, bujnými lesmi, dolinkami i zurkotajúcimi potôčikmi. Je preto akýmsi oddychovým miestom s prekrásnymi výhľadmi práve na panorámu Malej Fatry s Veľkým Rozsutcom, Veľkým Kriváňom, Chlebom, Stohom, Snilovským sedlom a inými kopcami. V snahe priblížiť pohorie aj iným turistom bol uskutočnený v roku 1977 prvý ročník zimného ale aj letného prechodu Kysuckou vrchovinou v dĺžke 35 km. Za absolvovanie trasy dostal každý účastník farebný kovový odznak. Svojich priaznivcov si prechody získavali popri osobných zážitkoch z náročného prechodu aj dobrou organizačnou prácou usporiadateľov. Boli to T. Kubica, A. Šidlo, V. Galvánek, J. Vítkovský, V. Kovalík, J. Šlopek, Š. Janík, J. Jurčík, neskoršie potom J. Janík, F. Žabka, J. Stuchlík, S. Cigánik, J. Ceniga, V. Priečko, E. Priečko, O. Tulec, T. Braciník,R.Minarovič a ďalší nadšenci OT. V roku 2013 sa uskutočnili 36. ročníky oboch prechodov, ktoré sa každoročne objavujú v celoslovenskom kalendári KST. Hlavným pomocníkom pri organizovaní túr boli aj značené turistické chodníky. Ich presný popis sa zakresľuje do máp. Prvé podklady dodali kysuckí značkári pred rokom 1958. Prvá mapa zachytávajúca aj juhovýchodnú časť okresu mala názov Malá Fatra a Kysucká vrchovina a vyšla v roku 1958. Počas dlhoročnej činnosti značkárov Kys. N. Mesta sa mesto stalo centrom a turistickým uzlom značkovaných chodníkov. V súčasnosti sú to trasy na Jakubovský vrch cez Neslušu, Straník cez Ostré, na Ľadonhoru cez Steny, cez Tábor do Zákopčia (Cesta Viliama Galvánka), na Chotárny kopec, Husárik do Čadce, cez Budatínsku Lehotu na Obelec a do Radôstky, cez Povinu na Meriadov a po hrebeni až do Krásna nad Kysucou, na Veľký Vreteň a ďalšie varianty. K dlhoročným značkárom patrili: E. Kodajek, I. Muška, J. Kavacký, J. Nekoranec, S. Novotný, J. Pakan, V. Galvánek, A. Šidlo, T. Kubica, I. Balek, J. Vitkovský ale aj ženy, ako A. Gregvorková a A. Thořová.
V súčasnosti obnovu značkovania, turistických trás prevádzajú. T.Braciník, O.Tulec, P.Hudec, J.Malčovský, P.Kurka, D.Šrenkel, F.Žabka, M.Mazúr a veľmi nám je nápomocný J.Mikovčák. Historickým pre našich turistov bol rok 1982, keď TJ ZVL a OT boli poverení SVZT usporiadať XXIX. celoslovenský zraz turistov SNP a taktiež Medzinárodný turistický zraz priateľstva. Miestom konania zrazov bola Vadičovská dolina. OT dokázal, že má dostatok kvalitných organizátorov. Boli to hlavne: P. Urban, V. Galvánek, V. Psotný, A. Šidlo, K. Weiss, M. Toman, Ing. J. Martiška, Z. Tothová, I. Balek, J. Pakan, J. Bíleš, Ing. J. Báčik, I. Lobík, F. Crha, T. Kubica, J. Vítkovský, J. Šlopek a M. Kovalík. Naviac vedenie TJ a ZVL napomohli k dobrému priebehu týchto zrazov. Zúčastnilo sa ich 3063 dospelých a 1300 mládežníkov, zahraničných účastníkov bolo 1500. Z veľkého výberu túr Kysuckou vrchovinou najviac turistov bolo na výstupe na Ľadonhoru po novom žlto značenom chodníku. Na vrchole bol aj vtedajší predseda SÚV ČSZTV Dr. V. Černušák a ostatní vrcholoví predstavitelia turistiky. Pre zahraničných účastníkov sa uskutočnili aj túry v Malej Fatre odvozom na 15 autobusoch zo zrazoviska. Raritou bola poštová pečiatka so siluetou Ľadonhory. Farebné pohľadnice okolia KNM a plagátový kalendár splnili propagáciu mesta-usporiadateľa ako aj celých Kysúc. V závere sa predstavili tanečno-spevácke súbory Jedľovina z KNM a taktiež detský súbor Kelčovan, ktoré svojim vystúpením zanechali veľmi dobrý dojem. Hrejivé boli poďakovania za realizovanie zrazu, hlavne od zahraničných hostí. Dobrá propagácia turistiky je najlepším názorným príkladom upevnenia zdravia, regenerácie síl i príkladom kladného vzťahu k prírode. Tieto úlohy spĺňali oznamovacie skrinky OT - prvá bola pri železničnej stanici, druhá pred ZVL, tretia bola drevená so šindľovou strieškou pri Dome Potravín, súčasná je na stene Domu kultúry a pri železničnej stanici. Dobrí cvičitelia a vedúci jednotlivých akcií sú ukazovateľom turistickej úrovne aj v celoslovenskom meradle. Každoročne býva takto na záverečnom akte zrazov KST vyhodnotených niekoľko cvičiteľov z celého Slovenska. Aj náš OT patril medzi oceňovaných. V roku 1983 na zraze v Topoľčanoch a okolí patril medzi najlepších aj Marián Kovalík, neskoršie na zraze v Štiavnických vrchoch to bol Jozef Šlopek, medzi ocenených cvičiteľov v ďalších rokoch patrili: A.Šidlo, J.Janík, J. Machala, S. Cigánik, F. Žabka, J. Ceniga, J.Stuchlík, O.Tulec, T.Braciník, R.Minarovič, M.Jakubíková, E.Chilý, O.Tomaščin a J.Capek. Turistika za uplynulé dlhoročné obdobie zohrala významnú úlohu v radoch našich občanov. Pomohla spoznávať pohoria v bývalom Československu a neskoršie aj všetky významné pohoria Európy ako aj zariadenia cestovného ruchu, hlavne zimnej turistiky. Turisti sa pravidelne zúčastňovali zrazov KST, zrazov VHT v Roháčoch, kde si overovali svoje schopnosti v konfrontácií s turistami z celého Slovenska ale i zahraničia. Tu sa i zdokonaľovali v poznávaní našich pohorí a svoje znalosti potom využívali pri organizovaní akcií v našom OT. V sedemdesiatych rokoch sa začala rozvíjať lyžiarska turistika - najmä v Kysuckej vrchovine, Javorníkoch, Kys. Beskydách, Mor-Sl. Beskydách - neskôr aj v Malej a Veľkej Fatre a taktiež Oravskej Magure. Naši členovia sa zúčastňovali a stále aj zúčastňujú i na takých podujatiach, ako je Biela stopa SNP, Po stopách 1. čsl. armád. zboru, Partizánskou republikou, Javorníkmi, Jánošíkovým krajom a mnohých ďalších prejazdov po slovenských pohoriach. Prechody na bežkách sa stali najobľúbenejšími v našom OT a "pomohli" nám aj v tom najhoršom období jeho existencie. V osemdesiatych rokoch sa do popredia okrem jednodňových akcií dostávajú 2-3 dňové prechody po celom Slovensku, využívali sa pri plnení výkonnostnej turistiky a prejavilo sa to aj v náraste zdatnosti našich členov. Ďalej to boli pobyty v zahraničných pohoriach; napr. v Bulharsku (Pirin, Rila), zdolanie vrcholov Musala a Vichren, ktoré sú vyššie ako náš Gerlach; Rumunské hory - Fagaraš, Transilvánske Alpy; v Slovinsku to boli Julské Alpy - Triglav; v Taliansku oblasť Marmolady v Dolomitoch. V týchto rokoch sme mali až okolo 150 aktívnych členov a mávali sme počet akcií v roku okolo 50. V roku 1988 sme založili aj horolezecký oddiel, ktorého členmi sú vlastne členovia nášho oddielu, ktorí sa svojimi športovými výsledkami a schopnosťami vo výkonnostnej turistike, VHT, cvičiteľstve, skialpinizme prepracovali až k horolezectvu - teraz má horol. oddiel Alpin klub 12 členov. Po útlme, ktorý nastal začiatkom 90-tych rokov, keď sa začal aj pokles aktívnych členov OT a znížil sa záujem o turistiku, vďaka obetavosti cvičiteľov J. Cenigu a F. Žabku sa činnosť oddielu znovu rozbehla na plné obrátky a nastalo opätovné oživenie v činnosti OT. Naši VHT turisti J. Ceniga, J. Tarana, O. Tulec, F.Poštek, E.Priečko, P. Chovaňák zdolali aj najvyšší vrchol Európy - Mont Blanc (4810 mn.m.). Zúčastnili sme sa aj turistických akcií v Nórsku a Dánsku, Ukrajine, Maroku - Atlas, Španielsku - Pyreneje, Grécku - Olymp, Turecku pod Araratom - členovia nášho OT boli vlastne už skoro vo všetkých krajinách Európy. V oddiele máme vyškolených 20 cvičiteľov turistiky, lyžiarskej turistiky, VHT, horolezectva, cykloturistiky a vodnej turistiky. Všetkých na svojich početných akciách využívame ako vedúcich na jednotlivých túrach a tak sprostredkujeme ich dlhoročné skúsenosti pre prospech nových záujemcov o členstvo v našom OT medzi ktorými si musíme vyberať. V posledných rokoch sme sa začali venovať viac túram v blízkom okolí: sú to tradičné výstupy či už na Vreteň, Ľadonhoru, Tábor, Vrchrieku, Veľkú Raču, Jakubovský vrch, Straník alebo aj najnovšie Odomykanie Kysuckej brány na Rochovici a Zamykanie na Brodnianke ale taktiež prechod „Kysucké Himaláje“kde sa počas dvoch dní musí zdolať 14 vrcholov 8000dm a svojou dĺžkou 89km s prevýšením 3900m sa zaraďuje medzi najnáročnejšie v regióne. Tu musíme spomenúť aj vďaku mestu Kysuckému Novému Mestu, ktoré nám v posledných rokoch poskytuje finančnú podporu na organizáciu najvýznamnejších každoročne poriadaných akcií: zimný a letný prechod Kysuckou vrchovinou, výstupy na Ľadonhoru a Vreteň, ktoré by vlastne bez výdatnej pomoci mesta nemali takú športovo-kultúrnu úroveň ako v minulosti. V poslednom období sa nám osvedčili autobusové zájazdy do V. Tatier kde sme už absolvovali výstupy na všetky značkované vrcholy ako aj v Záp.Tatrách, N.Tatrách, M. a V. Fatry, Biele Karpaty, Vsetínske vrchy, Mor.-Sl.Beskydy-Lysú horu, Radhošť, Výstup na Šíp, Babiu horu, Kráľovu hoľu, Giewont, Rysy, Orliu peršč v Poľ. Tatrách, po slovenských hradoch. Počas posledných 20 rokov sme už absolvovali prechody a výstupy skoro vo všetkých pohoriach na Slovensku, chýbajú nám už len pohoria na východe a juhu Slovenska, ktoré chceme v najbližších rokoch ešte absolvovať. Doposiaľ to boli jednodňové akcie, ale zorganizovali sme aj dvojdňovky napr. Slovenský raj, Pieniny, Slovenský kras, Volovské vrchy. Naša členská základňa je dostatočne silná a aktívna, aby sme mohli naplniť aspoň 2 autobusy, pričom veľa krát sa podarilo aj 3-tí autobus (čo zároveň považujeme za terajšie maximum, ktoré si môžeme dovoliť vzhľadom na sprievodcovské zabezpečenie zájazdov). Priemerný počet akcií za rok kolíše medzi 90-100, z toho 8 až 10 podujatí tvoria autobus. zájazdy. V roku 2012 sme utvorili rekord v počte usporiadaných akcií - bolo ich 108 a zúčastnilo sa na nich celkom 2712 turistov (priemerne na 1 akciu 25 turistov). V posledných rokoch sa na našich akciách zúčastňuje aj televízia STV2 a v relácií Televíkend tak môžeme propagovať nielen naše významné turistické podujatia ale propagovať aj naše mesto, ktoré takto reprezentujeme a to, že výsledkami a počtom akcií patríme medzi najlepšie na Slovensku. Náš oddiel Športklub turistiky Kysucké Nové Mesto má v súčasnosti 182 dospelých a 39 detí (TOM). Aktívna spolupráca je i s CVČ v KNM kde nás zastupuje náš cvičiteľ cykloturistiky Roman Minarovič, ktorý spoluorganizuje cykloturistické pobyty v Mošovciach kde to bol už 15.ročník letného tábora mladých cykloturistov.

Turistický oddiel mládeže(TOM)-Priatelia Kysúc pri našom ŠKT sa zúčastňuje na Pretekoch turistickej zdatnosti (PTZ)po
novom už Turisticko orientačný beh(TOB) na Kysuciach sú to tri kolá Kysuckého pohára v rámci Slovenska sú to tri kolá Slov. pohára, ďalej Majstrovstvá Slovenska a taktiež Medzinárodné TOB. Na všetkých dosahujú vždy vynikajúce výsledky. Vyhrali Kysucký pohár, Slovenský pohár, máme desiatku Majstrov Slovenska a taktiež medzinárodných majstrov okrem toho desiatky medailistov. Veľkú zásluhu na týchto výbornych výsledkoch vďaka ktorým patríme medzi najlepšie oddiely na Slovensku má Mgr. Mária Maxianová, ktorá sa taktiež zúčastňuje na TOB v kategórií ženy B a dosahuje vždy medailové umiestnenia. V roku 2012 bola strieborná na medzinárodných pretekoch v Březolupoch v ČR.Vynikajúce výsledky dosahujeme aj pri organizovaní týchto pretekov.Nielen Kys.pohára,ale už aj Slov.pohára,Majstrovstiev Slovenska a dokonca už aj Medzinárodné Majstrovstvá naposledy v Nesluši.

Turistický odbor bol mohutným impulzom návyku pravidelnej návštevy prírody a propagácie myšlienky "Za zdravím do prírody". Turisti svoju aktivitu prejavili aj pri ochrane životného prostredia - čistením studničiek, zberom odpadu z turistických chodníkov a pod. Turistika pomohla mnohým rozšíriť si svoje vedomosti o živote v rôznych častiach našej vlasti a to najmä počas zrazov KST, na ktorých vždy spoznali iné pohorie, nadviazali kontakty s kolektívmi turistov medzi ktorými propagovali nielen naše akcie, ale i naše mesto a kraj. Náš oddiel bol spoluorganizátorom letného zrazu v Makove v roku 2007 ale hlavne Slovenských zimných zrazov v roku1985,1995 ako aj medzinárodného v roku 2000 v Čadci. Vrcholom našej organizačnej práce bolo spoluorganizovanie 47. Zim.zrazu KST v Oščadnici 17-20.1.2013, kde boli v organizačnom štábe podpredsedom F.Žabka a J.Ceniga mal na starosti bežkárske trasy a ako sprievodcovia ďalších 25členov.A taktiež spolurganizovanie 51.Medzinárodného ZZ KST v Oščadnici 25.-28.1.2018(z účasťou 1400turistov).Kde boli v org.štábe,podpredsedom F.Žabka a členmi J.Ceniga-LT,D.Šrenkel-PT a P.Kurka mal na starosti značkovanie trás a ako spievodcovia ďalší 25 naši členovia.Boli za to aj ocenení KST.
Vzor využitia voľného času dáva náš turistický oddiel nielen dospelým ale i deťom a mládeži. Zásluhu na rozvoji turistiky mali predsedovia turistického oddielu: J. Březina, Ing. J. Tarčák, Š. Nekoranec, J. Kavacký, M. Čuntala, T. Kubica, M. Kovalík, Ing. S. Cigánik a ďalší až po súčasného F. Žabku. Vďaka ale patrí všetkým, ktorí sa pričinili o činnosť OT počas 65-tich rokov existencie turistiky v Kysuckom Novom Meste. Po návrhu výboru Škt Kys. N. Mesto k 50. výročiu činnosti OT udelil Výkonný výbor KST Zlatý odznak KST - za dlhoročnú významnú prácu na prospech rozvoja turistiky - Albínovi Šidlovi a Jozefovi Šlopkovi. Čestné uznanie za záslužnú prácu v turistike - M. Kovalíkovi, Ing.S.Cigánikovi, F.Žabkovi, Ing.J.Cenigovi, Ing.J.Janíkovi, J.Stuchlíkovi, T.Braciníkovi, P.Chilému a O.Tulecovi.
Pri príležitosti 60.výročia činnosti udeľuje Výkonný výbor KST Zlatý odznak KST za dlhoročnú obetavú a významnú prácu na prospech rozvoja turistiky Františkovi Žabkovi.Strieborne odznaky udeľuje VVKST-Ing.Jánovi Cenigovi, Jaroslavovi Stuchlíkovi, E.Chilému,O.Tulcovi, T.Braciníkovi, Ing. M.Jakubíkovej, O.Tomaščinovi a J.Capekovi.
Čestné uznania udeľuje VVKST R.Minarovičovi, P.Hudecovi, E.Braciníkovej, M.Žabkovej, Ľ. a M.Cabukovcom, A. Tabačkovi, Ing. M.Mazúrovi, Ing. M.Bílešovi, Ing. D.Šrenkelovi, Ing. J.Mikovčákovi, G.Pílkovej, Igorovi Kubíkovi, P.Kurkovi, R. Kupčíkovi, E.Kameňovskému, Ing.J.Peťkovi, Mgr.M.Maxiánovej, P.Šurinovi, J.Taranovi,L.Murárikovi,Ing.I.Snopkovi,S.Švaňovi, F.a A.Obšivanovcom,Ľ.Kubánkovi,Ing.O.Baránkovi,M.Šiškovi,J.Pinčiarovi,Ing.P.Chovaňákovi,PaeDr.M.Chládekovi,J.Malčovs- kému,J.Košútovi,Ing.B.Galvánkovi,J.Machalovi,V.Priečkovi,L.Ponechalovej a Ervínovi Priečkovi in memoriam.
Medzi tých čo dosiahli vynikajúce výsledky a reprezentujú nielen mesto ale aj náš tur. oddiel patrí
Milan Šiška držiteľ ocenenia Gold Worldloppet Master 10pretekov na bežkách od 42 do 90km za účasť na 10 pretekoch v rôznych štátoch a jeden zaoceánsky (Japonsko-Sapporo).Ján Pinčiar mal už 9 pretekov a chýbal mu posledný desiaty.
A taktiež Roman Minarovič náš diaľkoplaz, maratonec, organizátor nočných prechodov. Bol viackrát ocenený medzi športovcami mesta. Doggtreking-medailista na pretekoch po celom Slovensku ale aj v Čechách.
Hlavný organizátor prvej zimnej 100km na Slovensku v tomto roku bol už šiesty ročník.
Pri príležitosti 65.výročia činnosti udelil VVKST plaketu Alojza Lutonského-za dlhoročnú obetavú a významnú prácu v prospech turistiky-F.Žabkovi.Zlatý odznak KST-za dlhoročnú prácu na prospech rozvoja turistiky-Ing.J.Cenigovi.
Strieborne odznaky udeľuje VVKST-Ing.M.Mazúrovi,Ing.J.Mikovčákovi,Ing.D.Šrenkelovi,P.Kurkovi,Erichovi Kameňovskému,
P.Hudecovi,,A.Tabačkovi,Ing.J.Peťkovi,M.Cabukovej a Ľ.Kubánkovi.
Čestné uznania udeľuje VVKST-V.Urbanovi a Mgr.Márií Maxianovej.
Ďakovné listy udeľuje VVKST a RRKST Čadca-O.Tulcovi,T.Bráciníkovi,Ľ.Cabukovi,Ing.M.Bílešovi,G.Pílkovej,R.Kupčíkovi,
J.Stuchlíkovi,M.Játimu,E.Chilému,J.Taranovi,E.Bráciníkovej,Augustínovi Chovaňákovi,R.Minarovičovi,P.Šurinovi,M.Žabkovej,
F.a A.Obšivanovcom,Pavlovi a Katke Ďurišovcom.
Naši členovia pracovali aj na regiónalnej úrovni v RRKSTČadca(Klube turistov Kysúc)-Ing.J.Ceniga ako predseda Lyžiarskej
komisie,R.Minarovič ako predseda cyklo komisie a T.Bráciník ako predseda komisie značenia.
V súčastnosti naši členovia pracujú na regionálnej úrovni v RRKST Čadca(Klube turistov Kysúc ,ktorý má 14 klubov a vyše 800registrovaných členov): František Žabka ako predseda, Ing.D.Šrenkel ako predseda komisie PT,R.Kupčík ako predseda cyklo komisie a taktiež Peter Kurka ako predseda komisie značenia.

Srdečná vďaka samozrejme patrí aj všetkým našim terajším ako i bývalým členom turistického oddielu, ktorí sa svojou účasťou na akciách Športklubu turistiky v KNM pričinili o to, že v terajšom období je o turistiku stále nebývalý záujem.

  15.12.2018-František Žabka, predseda ŠKT Kys. N. Mesto