Nachádzate sa tu

Akcie

Turistický predĺžený víkend v dňoch 21-22.3.2020 do pohoria Cerová vrchovina, Maďarsko. Doprava: Autobusom cena 17€/osoba. Rezervácia miestenky v autobuse nie je možná. (deti do 12 rokov 50% zľava, Členovia ŠKT KNM zľava 1€) Ubytovanie: Internát v Strednej odbornej škole J.Kalinčiaka 1584 v meste Fiľakovo cena 7,5€/osoba/1noc (Bunkový systém 3 lôžkové izby s príslušenstvom, bez chladničky, spoločná kuchynka) Stravovanie: Individuálne bez stravy (Bude plánovaná prestávka na nákup cestou na ubytovanie) V prípade záujmu sa záväzne nahlásiť do 1.1.2020. Prihlásiť sa treba čím skôr. 
Plán: Sobota 21.3.2020 Zrúcanina hradu Šomoška 04:00 Odchod autobusu z Kysuckého Nového Mesta. Možnosť nástupu v Žiline- autobusová st. 04:00-08:00 Cesta cez Žilinu, Martin, Žiar nad Hronom, Zvolen, Lučenec, do obce Bukovina kde začne naša trasa. 08:00-11:00 Výstup na Rozhľadňu na Mačacej potom Hrad Somoška. 11:00-15:00 Pokračovanie Banský kamenný park - hrad Salgó – skalný útvar Boszorkány-kő - obec Salgóbania TZT: Žltá, Zelená, Neznačená,Zelená,Červená,Zelená. Dĺžka 11 km čas 4 hod za 7hod. Náročnosť: Ľahká 15:00-16:30 Cesta do Fiľakova, prestávka na nákup - Ubytovanie a voľný program
 Plán: Nedeľa 22.3.2020 na Vrch Karanč, Hrad Divín. 7:00-8:00 Raňajky z vlastných zásob. 8:00-8:30 Cesta do Obce Somoskőújfalu Maďarsko. 8:30-13:00 Absolvovanie trasy Somoskőújfalu – Vrch Karanč – Šiatorská Bukovinka - št. hr. TZT: Červená, Žltá Dĺžka cca 7,5 km čas 3 hod za 4,5 hod. Náročnosť: Stredne ťažká 13:00-15:00 Cesta do obce Divín na zrúcaninu hradu Divín 15:00-16:30 Cestou možnosť spoločného obedu v obci Kriváň. Cca 19:00 Príchod do Kysuckého Nového Mesta. 
Plán: Individuálny. Každý účastník si môže zvoliť aj svoj alternatívny program. POZOR!!! Keďže budeme prechádzať mimo Slovenskej republiky, teda do Maďarska je potrebné mať platný doklad totožnosti a deti do 15 rokov musia mať vlastný platný cestovný pas. Poistenie: Každý účastník sa zúčastňuje na vlastné nebezpečie, zodpovednosť a je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti. Usporiadateľ nezaisťuje účastníkom žiadne poistenie.
Termín uhradenia celkovej sumy do 31.1.2020 Vypočítanú sumu uhraďte na Bú č. SK37 83605207004202769721 Do správy pre prijímateľa uveďte: Vaše meno a priezvisko. Informácie: Peter Kurka kontakt e-mail: peterkurka@gmail.com mob. 0904944779 Pozor!!! Za odhlásenie sa z viacdenného výletu bez zabezpečenia si náhradníka počítajte s nižšie uvedenými stornami. - Do 30 dní pred začiatkom výletu 10% zo stanovenej ceny - Do 15 dní pred začiatkom výletu 50% zo stanovenej ceny - V dobe kratšej ako 14 dní pred konaním výletu sa záloha nevracia Penalizácia sa nebude uplatňovať ak si odhlásený účastník zabezpečí náhradníka. Vklad odhláseného účastníka sa prevedie na náhradníka    
 

 Turistický predĺžený víkend v dňoch 19-21.6.2020 do pohoria Ondavská vrchovina,
CHKO vychodné karpaty.

Doprava: Autobusom cena 27€/osoba. Rezervácia miestenky v autobuse nie je možná. (deti do 12 rokov 50% zľava, Členovia ŠKT KNM zľava 2€) Ubytovanie: Internát Ubytovňa pri HA Bardejov Pod Vinbargom 3,v meste Bardejov cena 14€/osoba/1noc (Bunkový systém 2-3 lôžkové izby s príslušenstvom a televízorom. Chladnička a kuchynka spoločná na chodbe) Stravovanie: Individuálne bez stravy (Bude plánovaná prestávka na nákup cestou na ubytovanie)
V prípade záujmu sa záväzne nahlásiť do 31.3.2020. Prihlásiť sa treba čím skôr.  
Plán: Piatok 19.6.2020 Dukla 05:00 Odchod autobusu z Kysuckého Nového Mesta. Možnosť nástupu v Žiline- autobusová st. 05:00-10:00 Cesta cez Žilinu, Ružomberok,Prešov,Svidnik,Dukla do obce Príkra kde začne naša trasa. 10:00-16:00 Absolvovanie trasy a výstup na Vyhliadkovú vežu Dukla potom Pamätník na Dukle. TZT: Žltá, Červená. Dĺžka 13,5 km čas 4,5 hod za 6 hod. Náročnosť: Ľahká 16:00-17:00 Cesta do Kapišová-Údolie smrti kde pozrieme pamätník s tankami. 17:00-18:00 Cesta do Bardejova - Ubytovanie a voľný program
Plán: Sobota 20.6.2020 Stebnícka Magura, Bardejovské kúpele, 7:00-8:00 Raňajky z vlastných zásob. 8:00-16:00 Cesta do Obce Dlhá Lúka – Zrúcanina Zborovský hrad – Stebnícka Magura – Bardejovské kúpele. 16:00-19:00 Bardejovské kúpele Wellnes 2hodiny - Bardejov. Možnosť zísť po červenej TZT až do Bardejova cca 4km 1:10 hod. TZT: Žltá, Červená, Dĺžka cca 15 km čas 5,5 hod za 8 hod. Náročnosť: Stredne ťažká 
Plán: Nedeľa 21.6.2020 na Vrch Busov, Cigeľka. 7:00-8:00 Raňajky z vlastných zásob. 8:00-8:30 Cesta do Obce Gaboltov. 8:30-13:30 Absolvovanie trasy Gaboltov - Vrch Busov – Cigeľka. TZT: Zelená Dĺžka cca 7,5 km čas 3 hod za 5 hod. Náročnosť: Stredne ťažká 13:30-15:00 Cesta do mesta Kežmarok 15:00-16:30 Obed a prehliadka mesta( Námestie, Bazilika, Artikulárny kostol). Cca 19:00 Príchod do Kysuckého Nového Mesta
Plán: Individuálny. Každý účastník si môže zvoliť aj svoj alternatívny program. Poistenie: Každý účastník sa zúčastňuje na vlastné nebezpečie, zodpovednosť a je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti. Usporiadateľ nezaisťuje účastníkom žiadne poistenie. Termín uhradenia celkovej sumy do 30.4.2020 Vypočítanú sumu uhraďte na Bú č. SK37 83605207004202769721 Do správy pre prijímateľa uveďte: Vaše meno a priezvisko. Informácie: Peter Kurka kontakt e-mail: peterkurka@gmail.com mob. 0904944779 Pozor!!! Za odhlásenie sa z viacdenného výletu bez zabezpečenia si náhradníka počítajte s nižšie uvedenými stornami. - Do 30 dní pred začiatkom výletu 10% zo stanovenej ceny - Do 15 dní pred začiatkom výletu 50% zo stanovenej ceny - V dobe kratšej ako 14 dní pred konaním výletu sa záloha nevracia Penalizácia sa nebude uplatňovať ak si odhlásený účastník zabezpečí náhradníka. Vklad odhláseného účastníka sa prevedie na náhradníka.