Nachádzate sa tu

Akcie

Športklub turistiky K.N.Mesto Vás pozýva na „Výročnú členskú schôdzu“
 

Dátum:  21.2.2018-streda v Dome Kultúry-bočná sála-vľavo

Druh turistiky: sediaca/nenáročná

Začiatok: 16.00 hod.

Program: Správa o činnosti v roku 2017
                  Finančná správa za rok 2017

                  Plán činnosti na rok 2018

                  Diskusia
                  Voľby výboru tur.oddielu

                  Posedenie

Poznámka: Účasť členov je povinná!
  Treba zaplatiť členské na rok 2018-posledná možnosť!

   Tešíme sa na Vašu účasť.

Informácie:Žabka František-0904851972