Nachádzate sa tu

Akcie poriadané Klubom turistov Kysúc

Pozvánka na stretnutie organizátorov TOB(PTZ),rozhodcov a vedúcich TOM ako
aj členov Regionalnej rady KST Čadca.

Organizátor:RR KST Čadca  v spolupráci s tur.oddielom Polom Raková Vás pozýva na posedenie
pri ohníku a zhodnotenie  výsledkov v TOB v roku 2019 ako aj plán pretekov  v roku  2020.
Taktiež uzavretie plánu akcií RRKST Čadca na rok 2020.

Termín:sobota- 16.11.2019

Prezentácia: Raková v chate pod Gribákom od 9.00 do 10.00h

Štartovné:Príjemna nálada a veľa dobrých nápadov do našej práce v roku 2020.

O občerstvenie pri ohníku alebo krbe je postarané. 

Všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.

Informácie:František Žabka-0904851972