Nachádzate sa tu

Akcie poriadané Klubom turistov Kysúc

Pozvanie na autobusový zájazd do POVAŽSKÉHO INOVCA

Organizátor:  KST ŠPORTKLUB turistiky Kysucké Nové Mesto.

Odjazd: nedeľa 13.5.2018 o 6.15hod z autobusovej stanice v Kys.N.Meste.

Miesto parkovania autobusa: Podhradie (435m) / Nova Lehota (430m).

Predpokladaný návrat do KNM: do 19.30hod.

Program: a/ výstup na Inovec (1041m) a Panskú Javorinu,rozhľadňa

                   (943m). Veľmi namáhavá (8 3/4h) túra. 25km/1300m.
           
      Štart:Dubodiel(320m)-cieľ:Nová Lehota(430m).Zn.: M,Č,N,Z.

               b/ výstup na Panskú Javorinu, rozhľadňa (943m).
               Stredne namáhavá (5 1/4h) túra.16km/800m.   
  Zn.: M,Č,N,Z.
                Štart:Nemečky,Kulháň(320m).-cieľ:Nová Lehota(430m).     

              c/ výstup na Bezovec (743m). Mierne namáhavá (4 1/4h) túra.

                         13km/550m.                       Zn.: N,M,Č,N,Č,Z.
                Štart:Podhradie(435m)-cieľ:Nová Lehota(430m).
              Naviac je možnosť prehliadky (1h)Topolčianského hradu (510m).           

              d/ výstup na Bezovec (743m).  Nenáročná (2h) túra.

                         6km/300m.                        Zn.: N,Č,N,Č,N,Z.
            Štart:sedlo Bezovec(520m)-Bezovec(743m)-cieľ:Nová Lehota(430m).
              Naviac je možnosť prehliadky (1h)Topolčianského hradu (510m).                 

               e/ vlastný program.                                        

      Pozn.: trasy/a,b,c  sú so sprievodcovskou službou turistov ŠKt KNM.

         Trasy/b,c,d  sú s možnosťou prehliadky Hornej-Dolnej z TV-seriálu.

Účastnícky poplatok: 13,00€.  Dôchodcovia  a  členovia ŠKt KNM  majú

                                                zľavu 2,00€  a  mládež 6,00€.

          V cene sú zahrnuté náklady na dopravu, informácie a pohostenie.

          V cene nie je zahrnuté  horské poistenie.

Informácie, prihláška a platba:  František Žabka (tel.č. 0904 851 972)

                                                   alebo Ján Ceniga (tel.č. 0910 689 296).

                                        Uzávierka prihlášok:  6.5.2018.

        Všetkých  srdečne pozývame  a  tešíme sa  na Vašu účasť.

V Kys.N.Meste 19.4.2018.         Za ŠKt Kys.N.Mesto-František Žabka