Nachádzate sa tu

Kysucké Himaláje 2015

14 vrcholov "Kysuckých Himaláji" opäť zdolaných trinástimi zdatnými turistami! 6.-7.6.2015-XIII.ročník diaľkového prechodu"Kysucké Himaláje"
V tomto roku boli odštartované znova dve kategórie tohoto náročného prechodu.
I. kategória-variant A-klasický:83km/prevýšenie 3900m-odpovedá asi 122km
Štart o 5.00 hod.od Kultána v Radoli,začína výstupom na Vreteň 8199dm-potom Poľana 8500m-Skríželné-Obelec 8411dm-s.Meriadov-traverz Černatína-Kykula 8260dm-s.Korcháň-Bartkov kopec-s.Rovne-Klubina-kde bola prestávka a občerstvenie v pohostinstve Horal kde nás čakal turista Ferdinand Neslušan-Potom už za zvukov búrky na Blažejovec 8311dm-Kalinový vrch 8164dm-do Oščadnice,penzion Drevorubač-záver I.dňa.kde nás čakal výborný guláš,ktory uvarili manželia Lapihúskovci.II.deň-Švancarovci-Liesková 8499dm-Javorské 8445dm-Čadca-Briava 8206dm-Vojtov vrch 8403dm-traverz Chot.kopca-Petránky-Vrchrieka 8612dm-Jurdovci-Jakubovský vrch 8749dm-Žiar 8692dm –Nesluša a na záver Jastrabie 8513dm a odtiaľ cez Tábor a Majtánky do Suľkovskej pivárne.hlavného stanu kde nám pripravila kvalitné klobásy Mária Ondrúšková. Potom sme slávnostne odovzdali diplomy turistom-B trasy,ktorí už dorazili ale s veľkým napätím sa čakalo ako budú postupne prichádzať adepti zdolania všetkých 14-vrcholov "Kysuckých Himaláji"-A-trasy.
Ako prvý dorazil okolo pol druhej Vladko Šadlák po siedmy krát,ktorý prvý deň ukončil až v Čadci.Druhý prišiel Marián Koleno po štvrtý krát aj napriek otlakom a bolesti kolena,ďalej potom až o pol deviatej prišiel sprievodca Teo Braciník už po ôsmy krát, s ním rodinka Jurgovcov reprezentantov z AHA Čierne,Mária,Zuzka,Jozef,Juraj a Jozef ml.ako nováčkovia na prvý pokus.Ing.Tibor Czebe po piaty krát,Miroslav Jankovič z Myjavy prvý krát.Potom už po deviatej prišla skupina diaľkoplazov s Ing.Máriou Jakubíkovou ta už trasu zdolala po deviaty krát ďalej sprievodca Ing.Dušan Šrenkel už po štvrtý a najmladší Tomáš Ševčík komu sa to podarilo na prvý pokus.Vynikajúci výkon podal aj Viktor Cabuk,ktorý absolvoval prvý deň vrcholy A-trasy a druhý deň B-trasy .V cieli ich čakali aj ďalší úspešní zdolavatelia týchto vrcholov,ktorí sa pre rôzne príčiny nemohli na tejto obľúbenej akcií tento rok zúčastniť.
Tak isto treba poďakovať za vynikajúce výkony aj tým,ktorí zdolali všetkych 14-vrcholov B-trasy,ktorými boli sprievodca Ing.Miroslav Mazúr,ktorý už absolvoval aj trasu A desať krát a tentokrát otestoval B.S ním to boli Milan Kubatka so synom Petrom z Oščadnice,Ing.Julius Peťko,ktorý zdolal už aj päť krát A-trasu,Bratislavčania Peter Kotvan a Matúš Balara s kamarátom s Lodna Dušanom Mikolajom,Milan Urda zo Žiliny a sprievodca František Žabka.
II.kategória-variant B-zľahčený:65km/prevýšenie 2500m-odpovedá asi 90km. Obdiv patrí takisto aj tým čo sa zúčastnili iba jeden deň ako Zdenka Pekárková,Ing.Bohuš Galvánek,Ing.Ľubomír Galvánek,Ing.Peter Šotkovský,Ing.Jarka Šotkovská,Mirka a Vladislav Karáskovci,Vladimír Urban,Emil Chilý,.manželia Helovci Kvetka a Stano,Jarka Šidlová,Eliška Ponechalová,Adam Tabaček,náš fotodokumentárista,Ľubomír Kubánek ďalší ,ktorýmsa podarilo zdolať už aj A. Taktiež patrí veľký obdiv naším najstarším a pravidelným účastnikom Ing.Ondrejovi Baránkovo,ktorý zdolal taktiež dvakrát A-trasu ,Jaroslav Capek a Ing.Jaroslav Mikovčák,ktorí mali po oba dni upravenú skrátenú trasu ale všetci ich obdivujeme,že aj v takom veku sa dá na tejto náročnej akcií zabojovať ale hlavne sa zúčastniť a byť na trase s kamarátmi a odovzdávať im cenné skúsenosti.Znova sme mali tiež aj prieskumníkov na horských bicykloch,ktorí absolvovali upravenú trasu a boli to Peter Ševec,Lucia Gumančíková a Rostislav Kupčík po oba dni a taktiež Peter Balek,manželia Šiškovci Milan a Vlasta,manželia Cabukovci Martina a Ľubomír,Peter Kurka,Martin Játi ako aj Roman Minarovič s Ondrejom Tulcom,ktorím sa podarilo už veľa krát zdolať aj všetky vrcholy A-trasy .Tentokrát pomáhali pri organizovaní a preznačkovaní trasy ako aj morálnou podporou účastníkov,ktorých na trase stretávali.Poďakovať treba aj Evke Braciníkovej,ktorá zabezpečovala prepravu batožiny,Erichovi Kameňovskému ,ktorý zabezpečil výrobu diplomov,Radovanovi Majcherovi s RM-sportu ako aj Silvestrovi Pastvovi z firmy Instal.Taktiež vedeniu firmy Kinex,ktorú na tejto akcií aj reprezentovalIng.Ľubomír Galvánek,ktorým ďakujeme za výrobu tričiek pre našich sprievodcov s logom „KH“. Ďalej patrí vďaka aj Márií Ondruškovej s personálom Suľkovskej pivárne za vynikajúcu obsluhu a vydaj chutných klobás a samozrejme Mirke Žabkovej za morálnu podporu a toleranciu pri organizovaní tejto dvojdňovej akcie.Všetkým sme udelili čestné diplomy za podporu pri organizovaní tejto náročnej turistickej akcie. Celkom sa akcii zúčastnilo 58 turistov aj napriek veľmi horúcemu počasiu to bolo skoro ideálne a podľa našich predstáv ale bolo treba nosiť veľa tekutín a stále ich doplňovať aby nedošlo k dehydratácií organizmu..Neboli to len členovia ŠKT-KNM ale aj turisti zo širokého okolia.
Zatiaľ sa počas týchto trinástich ročníkov zúčastnilo vyše dvestosedemdesiatpäť zdatných turistov z ktorých niektorí každý rok.Zdolať všetkých 14-vrcholov-A-kategórie dokázalo už 74 turistov z ktorých 30tim sa to podarilo už viac krát.Takže počet sa uctihodne rozrastá a po chystaných úpravách nás bude v budúcom roku 2016 určite ešte viac lebo to bude už 14.ročník a ten musí stať zato.Takéto veľmi náročné akcie sa nedajú robiť bez podpory turistického oddielu ŠKT-KNM ,ktorý je od roku 2009 členom MŠK K.N.Mesto aj od mesta ako aj priazne pre šport v K.N.Meste od pána primátora Ing.Jána Hartela. Touto cestou im všetkým veľmi pekne v mene našich členov ďakujem. Žabka František predseda ŠKT-KNM.