Nachádzate sa tu

Značkársky rok 2015

Ani sme sa nenazdali a je tu nový rok 2016. Okrem iného zvykneme bilancovať to, čo sme stihli spraviť v roku minulom. Nielen turistické akcie, posedenia, stretnutia, ktorých bolo ako vždy neúrekom, ale aj činnosť nie veľmi prezentovaná a žiaľ ešte stále podceňovaná, a tou je činnosť značkárska.
Musíme uznať, že tento rok, lepšie povedané sezóna bola mimoriadne úspešná. Počasie našťastie prialo tejto činnosti. Aj napriek horúcemu letu sa nám podarilo obnoviť vyše 150 kilometrov značených trás, obnoviť náter na desiatkach smerovníkov, niekoľko poškodených alebo nevhodne umiestnených smerovníkov sme vymenili alebo premiestnili. Zo značených trás to boli najmä často navštevovaná červeno značená trasa Čadca – sedlo pod Grapou na hrebeni Javorníkov, ďalej sedlo nad Zápačou – Makov, sedlo Lemešná – Malý Javorník, ktorá je veľmi navštevovaná. Okrem nich boli obnovená červeno značená trasa v Turzovskej vrchovine z Makova do Rakovej a trasa v Kysuckých Beskydoch z Čadce smerom na Skalité, Serafínov. Nielen vzhľadom na blížiace sa Stretnutie priaznivcov Klubu slovenských turistov na Veľkej Rači, ale aj podľa potreby boli obnovené trasy v jej okolí. Modro značená trasa z Oščadnice smerom na Lalíky, zeleno značené trasy z Oščadnice a Starej Bystrice smerom na vrchol Veľkej Rače dostali nový šat v podobe čerstvo namaľovaných značiek a obnovených niekoľkých smerovníkov. Lebo značkovanie nie je len o obnove značiek na celej trase. Je to aj o údržbe jestvujúcich smerovníkov, značkárskych kolíkov, prečisťovanie, osekávanie prečnievajúcich konárov, premýšľanie, kde najvhodnejšie umiestniť nové značky. Nehovoriac o značkárskej administratíve, ktorú mnohí z kruhov značkárov neradi robia. Viacej však nepotešia pohľady na polámané smerové tabuľky, poškodené značky a smerovníky. Aj s týmito skutočnosťami sa musíme popasovať a snažiť sa o ich nápravu.
Okrem vyššie uvedených trás sa obnovilo značenie aj na kratších úsekoch, akými bol zeleno značený úsek trasy Sedlo Korcháň – Stará Bystrica v Kysuckej vrchovine, ktorý už obnovu značiek potreboval ako soľ. Posledným úsekom bol krátky pohraničný žlto značený úsek zo Skalitého, Serafínova na poľskú štátnu hranicu s napojením sa na červeno značenú pohraničnú hrebeňovku Kysuckými Beskydami. Nakoniec sme obnovili aj časť zimnej trasy Kysuckej lyžiarskej magistrály zo Skalitého po Oščadnicu, Závozy.

Týmto naša práca nekončí. Ďalšiu sezónu sa zameriame na ďalšie trasy, ktoré taktiež potrebujú svoju obnovu, akou je napríklad trasa z Turzovky cez Hlinené na českú hranicu, ako aj viaceré spojovacie trasy na významnejšie hrebeňové trasy.

Záverom chcem poďakovať všetkým účastníkom, či už značkárom aj pomocníkom, ktorí sa zúčastnili a pomáhali počas týchto značkárskych prác. Verím tomu, že sa táto činnosť čím viac dostane do povedomia širokej turistickej verejnosti. Tak dovidenia na najbližšom značkovaní!

Za ŠKT KNM Dušan Šrenkel, značkár