Nachádzate sa tu

Kráľohoľské Nízke Tatry - Veľký Bok 1727m (2011)

ŠKT- Kysucké Nové Mesto si Vás dovoľuje pozvať na AZ do Kráľovohoľských Nízkych Tatier
Zájazd sa uskutoční dňa 24.7. 2011. Odchod autobusu nedeľa o 5.10 z AS v Kysuckom Novom Meste a predpokladaný návrat do 19.00h.
Miesto parkovania autobusu : Kráľova Lehota, Svarín(695m)

Trasy :

  1. výstup na Veľký Bok(1727m). Veľmi namáhavá (8 1/4h) okružná túra
    Zn.:Ž,M.
  2. výstup k hornej vodnej nádrži prečerpávacej elektrárne Čierny Váh(1178m) stredne namáhavá (6 1/2h) okr. túra.
    Zn.:N,M,N.
  3. výstup k hornej vodnej nádrži prečerpávacej elektrárne Čierny Váh(1178m) a späť. Mierne namáhavá (4 1/2h) túra. Zn.:N
  4. vlastný program (napr. hubárska turistika)

Pozn.: Trasy 1 a 2 sú so spriev. službou turistov ŠKT KNM.
Na spiatočnej ceste sa zastavíme (1h) v Maši s možnosťou prehliadky Múzea baníctva a hutníctva.

Účastnícky poplatok:10,40€. Dôchodcovia a členovia ŠKTKNM majú zľavu 1€ a mládež 5€.
V cene sú zahrnuté náklady na dopravu, informácie a pohostenie.
V cene nie je zahrnuté horské poistenie a vstupenka do múzea.

Uzavierka prihlášok: 17.7.2011.

Informácie,prihláška a platba: František Žabka (tel.0904851972)
alebo Ján Ceniga (tel.0910689296)

Všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.