Nachádzate sa tu

Autobusový zájazd

               Pozvanie na autobusový zájazd do VEĽKEJ FATRY

Organizátor: KST ŠPORTKLUB turistiky Kysucké Nové Mesto.
Odjazd: nedeľa  26.7.2020 (Ne) o 6:20hod  z aut.stanice v Kys.N.Meste.
Miesto parkovania autobusu:  Vyšná Liptovská Revúca (725m).
Predpokladaný návrat do KNM: do 18:30hod.
Program: a/ výstup na Rakytov (1567m) a Malú Smrekovicu (1485m)    
                     Veľmi namáhavá (7h) túra  - 21km/1200m.
                     Štart: L. Revúca. Záver: Podsuchá.      Zn.: Č,Z,M.  
                 b/ výstup na Rakytov(1567m).
                     Namáhavá (6h) okružná túra - 18km/1000m.
                     Štart : L. Revúca. Záver: L. Osada.       Zn.: Č,Z,Ž,N.
                 c/ výstup na Rakytov (1567m) a späť.
                    Stredne namáhavá (5.30h) túra - 14km/1000m.
                    Štart: L.Osada,Teplô. Záver: L.Osada. Zn.: Ž,Z,Ž,N.
                 d/ výstup k turistickej útulni Limba(1215m) a späť.
                    
 Nenáročná (3.30h) túra - 10km/600m.
                    Štart: L.Osada,Teplô. Záver: L.Osada. Zn.: Ž,N.
                  e/ vlastný program-Čierny kameň.                                               
Pozn.: trasy a, b, c  sú so sprievodcovskou službou turistov ŠKT KNM.
Na spiatočnej ceste možnosť prehliadky Vlkolinca pamiatka UNESCO.

Účastnícky poplatok: 10 €. Dôchodcovia a členovia ŠKT KNM majú zľavu 1€ a mládež 4€.
                        V cene sú zahrnuté náklady na dopravu, informácie a pohostenie.
                        V cene nie je zahrnuté horské poistenie.
Informácie, prihláška a platba:  František Žabka (tel.č. 0904 851 972)
                                                 lebo Ján Ceniga (tel.č. 0910 689 296).

Uzávierka prihlášok: 20.7.2020.

               Všetkých  srdečne pozývame  a  tešíme sa  na Vašu účasť.

V Kys.N.Meste 15.6.2020.         Za ŠKT Kys.N.Mesto, predseda F. Žabka