Nachádzate sa tu

Účasť na akciách

Akcie v roku 2021  
   
1.1.2021 -PT-Novoročné stretnutie na Tábore,7.ročník.  
Trasa: KNM-Škorčie-Tábor(697m) a späť-6km/400m.Braciník T,Žabka F,Kameňovský E,Peťková B,   
Bírošíkovci M,R,Rml,Drndovci A,D,Mináriková E,Lisková S,Pikna P,Urbanovci V,Z,Šrenkelovci D,J,Ľ,   
Játiovci J,M,S,N,N, Kubík I,Cigánik S,Heľovci S,Sml,Kubánkovci Ľ,B,Kovalíkovci M,D,Macáškovci E,M.  
   
6.1.2021 -PT-Trojkráľový prechod okolo Tábora.  
Trasa: KNm,žel.stanica-Škorčie-traverz Tábora-hrebeňovka-Tábor(697m) a späť.8km/400m.  
Žabka F,Obšivan F,Urban V,Pekárková Z,Galvánek B,Minarovič R,Tulec O.  
Trasa: Čadca-Husárik-Chotárny kopec-Dunajov-16km/500m.Cenigovci J,A,B,M,Kupčík R,Lamošová J.  
   
9.1.2021 -PT-Prechod hrebeňom Pleša.  
Trasa: KNM-Povina-Pleš(687m)-Skáčková hora(732m)-pod Žihľ.grúň-Povina,Jedľovina-8km/500m.  
Žabka F,Obšivan F,Urban V,Jakubíková M,Macáškovci E,M,Galvánek Ľ,Šotkovský P,Minarovič R.  
   
16.1.2021 LT-príprava LP Kys.vrchovinou  
Trasa: H.Vadičov,kubaščíkovci-Skríželné-s.pod Holým vrchom-s.pod Poľanou-Radola-11km/400m.  
Braciník T,Tarana J,Jakubíková M,Tomašcová D,Snopko I,Balek P.  
   
17.1.2021 -LT-príprava LP Kys.vrchovinou  
Trasa: H.Vadičov,Galierovci-s.Žiarce-Bučie-Ostré-Radola-18km/600m.  
Tulcovci O,M,Tarana J.  
Trasa: H.Vadičov,Bizík-kaplnka n.Kotr.Lúčkou-Bučie-Ostré-Radola-11km/400m.  
Braciník T,Snopko I,Urban V,Jakubíková M,Tomašcová D,Kučeríková E.  
   
23.1.2021 -LT/PT-Zimný prejazd Kysuckou vrchovinou,44.ročník.  
Trasa: H.Vadičov,kubaščíkovci-Skríželné-s.pod Holým vrchom-s.pod Poľanou-Radola-11km/400m.  
Braciník T,Tulec O,Cabuk Ľ,Jakubíková M,Tomašcová D.  
Trasa:PT -H.Vadičov,Kubaščíkovci-Zlieň-s.pod Zlieňom-H.Vadičov,Galierovci-10km/300m.  
Žabka F,Urban V,Macášek E.  
   
31.1.2021 -PT- Výstup na Malý Vreteň  
Trasa: Radola-s.Medzivretňami-Malý Vreteň-sedlo-traverz Vretňa-Radola-10km/14m.  
Žabka F,Obšivan F,Urban V,Balek P,M,Játiovci M,S,N,N,Tvrdý M,J,Kubánková B,  
Kečková ľ,deti,Minarovič R.Spomienka na J.Capeka,ktorý organizoval výstup na M.Vreteň.  
   
7.2.2021 -PT- Prechod okolo Šerkova  
Trasa: KNM-Skotňa-sev.traverz Tábora-Majtánky-Šerkov-Škorčie-KNM-14km/400m.  
Urban V,T,Jakubíková M,Tomašcová D,Tulcovci O,M,Kubíková I,Macášek E,Kečková Ľ,deti.  
Trasa: okolo a cez Tábor-10km/400m: Žabka F,Obšivan F,Galvánek Ľ.  
   
14.2.2021 -LT- Husárik-osada Vojty-traverz Chot.kopca-Belajky-Ochodnica-KNM-15km/500m.  
Braciník T,Tulec O,Jakubíková M,Snopko Ivan.  
Iné trasy: Ceniga J,Taranovci J,I.  
   
20.2.2021- LT- Kráľovský okruh v Čadečke.  
Trasa: 15km/300m. Braciník T,Jakubíková M,Tomašcová D,Pikna P,Lisková S,Snopko I.  
   
27.2.2021- LT - Klokočov-Doroťanka-Konečná.  
Trasa:Klokočov-Doroťanka-Konečná-Vrchpredmier-15km/500m-Braciník T,Jakubíková M,Tomašcová D  
Trasa:Klokočov-Doroťanka-Konečná-Vyšný Kelčov-18km/600m-Ceniga J,Snopko I.  
   
7.3.2021- PT-Za peknými výhľadmi na Žiar.  
Trasa: Nesluša-Ostré-Žiar-hrebeňovka cez Čiernu horu-Dubie-KNM-15km/600m.Macášek E,  
Urbanovci V,T,Jakubíková M,Jantošíková L,Peťková B,Grigová A,Kečková Ľ,deti Slávka,Ľubko.  
Trasa: Nesluša-Ostré-Žiar-hrebeňovka cez Čiernu horu-Nesluša,centrum-12km/500m.  
Žabka F,Obšivan F,Jakubík A.  
   
4.4.2021- PT-Kys.vrchovina: Veľkonočný výstup na Ľadonhoru,30.ročník.  
Trasa: H.Vadičov,Kubaščíkovci-Ľadonhora-Steny-Poľana-B.Lehota-KNM-12km/600m.  
Braciník T,Urban V,Kameňovský E,Bírošíkovci M,R,Bílešová L,D,E,Pečalová J,Turianský J,  
Szajková M,Fulerčíková M,Balek P,M,Ďurana M,Drndová A,Čmolíková T,Grigová A,Kečková Ľ,  
Švaňová D,Minarovič R.z Poviny,Čičmanec P,Funtek M,Svrček P.Tabaček A,Šrenkel D.  
Trasa: H.Vadičov,Kubaščíkovci-Skaly-Ľadonhora-Skaly-H.Vadičov.8km/500m.  
Žabka F,Obšivan F,Labudovci J,M,Jaromír mladší-9rokov-spevák-Otčina moja.Bílešovci M,J,E,A.  
   
18.4.2021-PT-Javorníky: Marťákovský kopec-rozhľadňa,otvorenie 100Jkm.  
Trasa: Nesluša-Mičákovci-Vrchrieka-Petránky-Marťakovský kopec a späť. 8km/450m.  
Žabka F,Braciník,Minarovič R,Šidlová J,Ostrochodský J,Urbanovci V,Z,Taranovci J,I,Kurka P,  
Ďuranová S,Játiovci J,M,N,N,Kameňovský E,Bílešová L,D,Pečalová J,Balek P,Ceniga J,Grigová A,  
Peťková B,Lisková S,Pikna P,Tabaček A,Šrenkel D,Labudovci J,M,Jaromír ml.-Otčina moja-spev.  
   
24.4.2021-PT- Javorníky: Čistenie studničiek a chodníkov okolo Tábora.  
Trasa: KNM,žel.st.-Podstránie-Tábor-Škorčie-KNM-7km/400m.  
Žabka F,Obšivan F,Kubík I,Urban V,Peťko J,Polláková J.Čistenia okolia rozhľadne,ohniska.  
   
1.5.2021-PT- Javorníky: Rochovica,Odomykanie Kysuckej brány,20.ročník.  
Trasa: Rudina-Zatky-s.pod Závrším-Rochovica-Rudinka-12km/500m.  Žabka F,Braciník T,  
Obšivan F,Kubík I,Labudovci J,M,J,Urbanovci V,Z,Šrenkelová J,Peťková B,Galvánek J,Masaryková E,  
Taranovci J,I,Kubánkovci Ľ,B,Kubíková I,Kameňovská M,Murárikovci L,Z,A,M,Jakubíkovci M,A,  
Kontrišová B,Hrdý Z,Snopko I,Pekárková Z,Polláková J,Jantošíková L,Balkovci P,M,M,Prškovci .  
Cyklo-okolo Rochovice-Cabukovci Ľ,M, Kramár J,Kalenovská D,Lisková S,Pikna P,Fabčin Š.  
   
8.5.2021-PT- Kys.Beskydy: Úpratiská,Veľká Rača-stretnutie priaznivcov Klubu turistov Kysúc.  
Trasa: Oščadnica,Gajuz-Kal.vrch-Úpratiská-chaty na Rači-V.Rača-Dedovka-12km/800m.Labuda J,  
Kečková Ľ,Pečalová J,L,Prškovci I,M,Balek P,Hrubý Ľ,Staňa J,I.Kulla,Kultánovci P,P,T,A,Neslušan F,  
Trasa: Oščadnica,Dedovka-Úpratiská-chaty na Rači-V.Rača-Dedovka-Oščadnica-10km/800m.  
Žabka F,Obšivan F,Peťko J,Polláková J,Pekárková Z,Urbanovci V,T,Z,Špiriaková J,Kováčiková G.  
Cyklo: Oščadnica-Dedovka-chaty na Rači-Dedovka-KNM-Braciník T,Kameňovský E,Pikna P.  
Iné trasy: Galvánek J,Masaryková E,Chovaňáková E.  
   
15.5.2021-PT-Krajom Drotárie,22.ročník(org.KT Vysoká nad Kysucou).  
Trasa: Turzovka,Turkov-Kamenité-Mráčkovci-Nesluša-10km/400m.Urban V,Prškovci I,M.  
Cyklo: Braciník T,Snopko I,Kameňovský E.  
   
22.5.2021-PT-Za peknými výhľadmi na rozhľadńu nad Divinkou a Závršie.  
Trasa:Divinka,obecný úrad-rozhľadňa na Malom vrchu-Lalinok-Závršie-Rudinka-12km/400m.  
Žabka F,Tvrdý M,J,Grigová A.  
Cyklo: Braciník T,Bíleš M,Mikovčák J.  
   
23.5.2021-PT-Strážovské vrchy: Holiš a Lachovec.  
Trasa: Lacovec-Dolný Salaš-Zábavy-Holíš-Nimnica-Nosice-15km/700m.  
Janík V,Kontrišová B,Hrdý Z,Tomašcová D,Urban V,Kameňovská M,Berešík M,Jakubíková M,  
Botošová Martina,Tužičinová A.  
   
30.5.2021-PT-Pohronský Inovec: Sedlová skala,Jašeková skala,Veľký Inovec.  
Trasa-A: Sedlová skala,Veľký Inovec-16km/600m.Ceniga J,Urban V,Peťko J,Polláková J,Pekárková Z,  
Čanecká E,Šelbická M,Kontrišová B,Hrdý Z,Kubaščíková E,Jančiová E,Jančiová M,Halúsková Al,  
Čuraj M,Jantošíková L,Mojáková B,Drndovci A,D,Tabaček A.  
Trasa-B: Kamenný vrch a Veľký Inovec- 11km/300m.Žabka F,Braciník T,Kameňovská M,Kubíková I,  
Grigová A,Balek P,Vargová E,Pečalová J,l,Bílešová L,Bíleš D,Kečková Ľ,Kubánkovci Ľ,B,Čmolíková T,  
Labuda J,Jml,Chyláková D,Murárikovci L,M,Tvrdý M,J.Lamošová J,Kupčík R,Kubík I,Rejchrtová T.  
   
5.-6.6.2021-PT-Kysucké Himaláje,19.ročník.  
Trasa-A: 80km/3800m-Šrenkel Dušan,Halvoníkovci Janka a Pavol.  
Trasa-A-B:70km/3200m-Szajková M,Gábor J.  
Trasa-A-1.deň:50km/2600m-Šadlák V.(10.20hod.Čadca),Košťan P,Krúpa M,Zavadanová M,  
Trasa-A-1.deň:45km/2200m-Fulerčíková M.  
Trasa-B: 55km/2500m-Žabka F,Galvánek B,Galvánek Ľ.  
Trasa-B-1.deň: 25km/1200m-Obšivan F,Urban V,Urban T,Peťko J,Tabaček A,Kubánek Ľ.  
Cyklo-trasa-dva dni: Braciník T,Kameňovský E,Pikna P,Slabej F.  
Cyklo-trasa-1.deň: Mikovčák J,Mikovčák M,Bíleš M,Neslušan F.  
   
13.6.2021- PT-Veľká Fatra Šípska: Radičiná a Kečky  
Trasa:Rybárpole,vlak(475m)-pod Kečkami(1045m)-Kečky(1139m)-Komjatná(595m)-13km/900m.  
Janík V,Ceniga J,Urban V,Kubánkovci Ľ,B, Kečková Ľ,Tužinčinová A,Peťková B,Bokošová M.  
   
20.6.2021- PT-Javorie: Pustý hrad Zvolenský  
Trasa: B-Ostrá Lúka-Peťuša-Červený medokýš-Pustý hrad-Zvolen-12km/500m.Žabka F,Braciník T,  
Grigová A,Pečalová J,l,Bílešová L,Bíleš D,Kečková Ľ,Kubánkovci Ľ,B,Čmolíková T,Varhaník J,A,  
Peťko J,Polláková J,Pekárková Z,Čanecká E,Šelbická M,Jančiová E,Jančiová M,Drndová A,Bielek J,  
Tvrdý M,J,Brezinová M,Šuštiaková A,Kurucárová M,Labuda J,Jml,Chyláková D,Obšivan F,Peťková B,  
Kameňovská M,Murárikovci L,M,Z,A,Kubíková I,Lamošová J,Kupčík R,Kubík I,Rejchrtová T.  
Trasa: C-Ostrá Lúka-Zvolen-Pustý hrad-Červený medokýš-Zvolen-8km/300m.Cenigovci J,A,B,M.  
   
26.-27.6.2021- PT-Javorníky,Turzovská vrchovina-pomoc značkárom.  
Trasa: KNM-Skotňa-Tábor-hrebeň-Skotňa-KNM-7km/300m.Žabka F,Obšivan F,Peťko J,Pekárková Z.  
Trasa: Raková-Korcháň-9km/300m.P.Kurka,D.Šrenkel,V.Janík,B.Peťková,S.Ďuranová,A.Tužičinová.  
   
5.7.2021-PT-Kys.vrchovina: Cyrilometodský výstup na Vreteň.  
Trasa: Radola,Kultán-Vreteň-ihrisko Radola-KNM-7km/300m.Žabka F,Obšivan F,Urban V,Kubík I,  
Rejchrtová T,Jakubík A,Šulek L,Peťko J,Pekárková Z,Mikovčák J,Tvrdý M,J,Holiač L,Hrubý Ľ,Vlček A,  
Baránek Ľ,Samko,Maroš M,Prievozníková A,Pa,Korýtková J,Riečanová B,Játiovci J,M,S,N,N,A,Kl,Kar,  
Malíkovci P,B,Peter st,Dominika,Pechal K-hlavní organizátori-Baránek O,Kubík O.  
Cyklo-trasa: N.Bystrica-Or.Lesná-Zakamenné-Novoť-Rajcza-Ujsoly-Oščadnica-KNM-100km/1150m.  
M.Jakubíková,P.Pikna,D.Tomašcová,V.Vlček,Anton Varšava.  
   
11.7.2021-PT-Malá Fatra: Medzirozsutce  
Trasa: Terchová,Biely potok-Diery-Podžiar-s.Medzirozsutce a späť Podžiar-Štefanova-10km/700m.  
Obšivan F,Žabka F,Jakubíkovci M,A,Jantošíková L,Mikovčák J,Grigová A,Huntejová Št,Urbanovci V,T,  
Kmecová Ľ,Medová J,Kuhajdová M,Rosinská Er,Holičková B,Kubánkovci Ľ,B,Pilková G.  
   
17.7.2021-PT-Žiar: Bralová skala  
Trasa: Raztočno-Hajská skala-Skleniarské lúky-Bralová skala-Remata-10km/600m.  
Janík V,Urban V,Kečková Ľ,Nemčáková D,Ďuranová S,Peťková B,Kurka P,Tužinčinová A.  
   
25.7.2021-VHT-Nízke Tatry-Ďumbierske: Salatín a Ludrovská dolina.  
Trasa:Part.Ľupča,Železnô-Salatín-Malý Salatín-Liptovská Štiavnica-16km/800m.  
Ceniga J,Murárik L,Kukučíková Z,H,Turianský J,Mlich T,Borončo I,Drndovci A,D,R,Sakalová M,  
Nehajová D,Birošíková M,Minaríková E,Kmecová Ľ,Medová J,Kuhajdová M,Mazúrová E,Čuraj M,  
Kubík I,Hartelová Ľ,Balek M,M ml,Peťko J,Polláková J,Pekárková Z,Tabaček A.  
Trasa:Part.Ľupča,Železnô-Salatín-Malý Salatín-Ludrová-15km/700m.Urbanovci V,T,Švaňová D,Grič J.  
Trasa:Part.Ľupča,Železnô-Salatín-Ludrová-15km/700m.Šrenkel D,Ondrušková E,Hurtošová I.  
Trasa:Part.Ľupča,Železnô-Salatín-Liptovská Lužná-12km/700m.  
Žabka F,Kubalová M,K,J,Kučeríková E,Balek P,Vargová E,Bílešová L,D,Pečalová J,D,L,Hmíra R.  
   
31.7.2021-PT-Javorníky,Kys.vrchovina: Spomienkova "50"-tka,11.ročník.  
Trasa: KNM,Skotňa-Tábor a späť.6km/300m-Žabka F,Obšivan F.Organizátor-Braciník T.-5km/100m.  
Trasa: KNM-Nesluša-Rudinská-Budatín-Zástranie-D.Vadičov-KNM.  
Šrenkel D,Galvánek Ľ,Šotkovský P,Hrubý Ľ.  
   
1.8.2021-PT-Javorníky: láznickými osadami Nesluše.  
Trasa: Nesluša,horná-Ostré-Grešákovci-Petránky-KNM.15km/500m.  
Urban V,Jakubíkovci A,M,Tvrý M,J,Peťko J,Šulek L,Horecká M,Játiovci J,B.  
   
8.8.2021- VHT- Oravské Beskydy: Babia hora,Malá Babia hora,Slaná voda.  
Trasa:Or.Polhora,Slaná voda-Babia hora-Malá Babia hora- Slaná voda-19km/1100m.  
Ceniga J,Tabaček A,Šrenkel D,Kubánkovci Ľ,B,Bírošíková M,Urban V,Polláková J,Pekárková Z,Pikna P,  
Lisková S,Galvánek Ľ,Šotkovský P,J,P ml,M,Hrubý Ľ,Čuraj M,Čmolíková T,Taranová L,Červená D,  
Mackovčáková M,Turianský J,P,Bíleš D,Kečková Ľ,Jakubíková M,Svrčková J,Mináriková E,Nehajová D,  
Drndová A,Jančiová E,M  
Trasa:Or.Polhora,Slaná voda-Babia hora- Slaná voda-16km/1000m.  
Žabka F,Cenigovci A,M,B, Šurinovci P,K,A,Marek-5 ročný,Pečalová J,L,Ďurčanová B,Bílešová L.  
   
13.8.2021- PT- Kys.vrchovina: Spomienkový výstup na Vreteň,21.ročník.  
Trasa:KNM,pomník vyhorenia mesta-Radola-Vreteň a späť.9km/450m.  
Braciník T,Žabka F,Obšivan F,Bílešovci M,J,A,E,Játiovci M,N,N, Bohovičovci R,E,A,M,S.Slabejová,  
A.Franeková,Svrčkovci,Húščavovci V,M,Gregušovci V,M,M,P.Kurka,S.Ďuranová,V.Janík,M.Berešík.  
   
15.8.2021- PT- Kysucké Beskydy: Rycierowa hora(org.KT N.Bystrica).  
Trasa: N.Bystrica,Vychylovka,Šudovci-s.Príslop-Rycierowa hora-ch.Baczovka-Prszekybek-11km/500m.  
Žabka F,Mikovčák J,Drndová A,Bílešová L,Pečalová J,L, Kečková Ľ.  
   
29.8.2021- PT-Jablunkovské medzihorie: Stretnutie "Klubu turistov Kysúc".  
Trasa: Skalité,Kožák-št.hranica-Troják(Kykula-845m)-Poľana-Grúň-Skalité,centrum-11km/400m.  
Ceniga J,Žabka F,Urban V,Pikna P,Štefánik J.Iná trasa: Tvrdý M,J.  
   
1.9.2021- PT-Javorníky: primátorsky výstup na Tábor,14.ročník.  
Trasa: KNM,aut.stanica-Tábor-Stránske-Podstránie-KNM-10km/400m.  
Žabka F,Mihalda M,Obšivan F,Urban V,Jakubík A,Bielek J,Králiková J,Šulek L,cyklo-Braciník T,Tulec O.  
   
4.9.2021- PT/CT-Kys.vrchovina-cyklomaratón-okolo Vadičova-(org.Lavína Snežnica)  
Výpomoc na trase:Žabka F,Obšivan F,Kubík I,Braciník T,Tulec O,Cabuková M.-5km/200m.  
Pretekári: 20km-Murárik L,Snopko I,-50km-Kuba A.  
   
5.9.2021- PT/CT-Kysucká vrchovina,44.ročník/24.ročník.  
Trasa: H.Vadičov,Bizík-kaplnka-Kučerovka-Bučie-Ostré-Radola-12km/400m.
 Žabka F,Obšivan F,Štefánikovci J,M,Urbanovci V,Z,Kubík I,Rejchrtová T.
 Trasa: H.Vadičov,Galierovci-traverz Požehy-s.Žiarce-kaplnka-Bučie-tr.Vretňa-Radola-18km/500m.
 Tabaček A.
 Cyklo trasa: Braciník T,Tulec O,M,Kameňovský E,Minarovičovci R,M,Mi,Pikna P,Králik P,Játi M,Bíleš M.
 
12.9.2021-VHT -Vysoké Tatry: Jahňací štít.
Trasa: Tatr.Matliare,Biela voda-Brnčalka-Červené pleso-Belasé pleso-Jah.štít a späť.22km/1400m.
Drgo J,Szajková M,Murárik L,Čuraj M,Marec P,Kubaščíková E,Polláková J,Pekárková Z,Urban V.
Trasa: Tatr.Matliare,Biela voda-Brnčalka-Červené pleso-Kot.priechod a späť.              21km/1250m.
Cenigovci J,M,B,Mlich T,Borončo I,Švaňa J,Ondrušková E,Kuhajdová M,Kmecová Ľ,Medová J,Balek P.
Trasa: Tatr.Matliare,Biela voda-Brnčalka-Červené pleso-Belasé pleso a späť.             19km/1100m.
Žabka F,Kubík I,Rejchrtová T,Cigánik S,Turianský J,Bíleš D,Pečala Ľ,Gregušovci V,J,M,Jančiová E,M,
Kubánkovci Ľ,B,Ďugelová D,Peťko J,Balek M,M ml,Tabaček A- Cyklo: Braciník T,Kameňovský E.
Trasa: Tatr.Matliare,Biela voda-Brnčalová chata a okolie a späť.  17km/800m.          Kubalová M,J,Kl.
Cenigová A,Fajná A,Bílešová L,Pečalová J,L,Čmolíková T,Grigová A,Huntejová Š,Chilý P,B,
 
25.9.2021- PT-Kysucká vrchovina: výstup na Straník.
Trasa: Budatín-Dubeň-Straník-Zástranie-Bučie-Ostré-Radola.    15km/500m. Kubík I,Rejchrtová T,A,         
Játiovci J,M,N,N,Hrubý Ľ,Žabka F,Obšivan F. Cyklo: Kameňovský E.