Nachádzate sa tu

Účasť na akciách

Akcie v roku 2021

 

 

 

 
1.1.2021 -PT-Novoročné stretnutie na Tábore,7.ročník.  
Trasa: KNM-Škorčie-Tábor(697m) a späť-6km/400m.Braciník T,Žabka F,Kameňovský E,Peťková B,   
Bírošíkovci M,R,Rml,Drndovci A,D,Mináriková E,Lisková S,Pikna P,Urbanovci V,Z,Šrenkelovci D,J,Ľ,   
Játiovci J,M,S,N,N, Kubík I,Cigánik S,Heľovci S,Sml,Kubánkovci Ľ,B,Kovalíkovci M,D,Macáškovci E,M.  
   
6.1.2021 -PT-Trojkráľový prechod okolo Tábora.  
Trasa: KNm,žel.stanica-Škorčie-traverz Tábora-hrebeňovka-Tábor(697m) a späť.8km/400m.  
Žabka F,Obšivan F,Urban V,Pekárková Z,Galvánek B,Minarovič R,Tulec O.  
Trasa: Čadca-Husárik-Chotárny kopec-Dunajov-16km/500m.Cenigovci J,A,B,M,Kupčík R,Lamošová J.  
   
9.1.2021 -PT-Prechod hrebeňom Pleša.  
Trasa: KNM-Povina-Pleš(687m)-Skáčková hora(732m)-pod Žihľ.grúň-Povina,Jedľovina-8km/500m.  
Žabka F,Obšivan F,Urban V,Jakubíková M,Macáškovci E,M,Galvánek Ľ,Šotkovský P,Minarovič R.