Nachádzate sa tu

Účasť na akciách

Akcie v roku 2022  
   
1.1.2022 -PT-Novoročné stretnutie na Tábore,8.ročník.  
Trasa: KNM-Tábor a späť 7km/400m. Braciník T,Žabka F,Obšivan F,Urban V,Z,Šrenkelovci D,J,Ľ,  
Galvánková Š,I ml,Bielekovci J,E,Tulcovci O,M,Cabukovci Ľ,M,Mihaldovci M,M,Lisková S,Pikna P,  
Mikovčák J,Kontrišová B,Hrdý Z,Čmolíková T,Ondruškovci Š,Z,P,L,Galvánek J,Masariková E,  
Balek P,Hlinková E,Kameňovský E,A,Tichá J.  
   
6.1.2022 -PT-Trojkráľový prechod okolo Tábora.  
Trasa: KNM-nauč.chodník-Tábor-Žaobab-Majtánky-KNM,Suľkov-12km/500m.Žabka F,Obšivan F,  
Braciník T,Kameňovský E,Jantošíková L,Játi M,Galvánkovci Ľ,B,Pekárková Z,Tulec O,Minarovič R,  
Mikovčák J,Králik P,Gregušovci V,J,Vojtek J.  
   
8.1.2022 -PT-Výstup na Čipčie.(org.KST Turie).  
Trasa: Turie-Čipčie a späť.10km/500m. Jantošíková L,Kameňovský E,Bírošíkovci M,R,Lisková S,  
Pikna P,Peťková B,Balek P,M,ml,Tužinčinová A,Bukovská S,Siveková D,Hartelová Ľ,Slabejová S.  
   
15.1.2022 -PT-príprava LP prechodu Kys.vrchovinou.  
Trasa:H.Vadičov,Kubaščíkovci-s.Skríželné-tr.Stien-Radola-11km/400m.  
Braciník T,Tulec O,Labuda J,Kameňovský E,Mikovčák J.  
16.1.2022 -PT-príprava LP prechodu Kys.vrchovinou.  
Trasa:H.Vadičov,Kubaščíkovci-Zlieň-s.pod Zlieňom-Galierovci-10km/400m.  
Žabka F,Braciník T,Obšivan F,Grigová A.  
   
22.1.2022 -LT-Kysuckou vrchovinou,45.ročník.  
Trasa:H.Vadičov,Kubaščíkovci-s.Skríželné-tr.Stien-B.Lehota-Radola-11km/400m.  
Braciník T,Jakubíkovci M,A,Tomašcová D,Balek P,Jantošíková L,Slabejová S,Játiovci M,J,N,Snopko I,  
Urbanovci V,Z,J.Jurčík. Trasa + Galierovci-Zlieň-18km/700m.Tulec O,Kuba A.  
   
22.1.2022 -PT-Kysuckou vrchovinou,45.ročník.  
Trasa:H.Vadičov-Galierovci-s.pod Jalovcom-s.Žiarce-kapl.nad K.Lúčkou-Bučie-Radola-20km/700m.  
GalvánekĽ,Šotkovský P,Gajdoš Juraj.  
Trasa:H.Vadičov,Bízička-Bučie-Ostré-Hučidlo-Radola-11km/400m.Žabka F,Obšivan F,Kubík I,  
Grigová A,Šustiaková A,Kurucárová M,Varhaníkovci A,J,Macášek E,Kupčík R,Lamošová J.  
Trasa: KNM-Radola-s.medzi Vretňami-Ostré-Bučie-H.Vadičov-15km/500m.Tabaček A,Šrenkel D.  
   
29.1.2022 -LT- Kys.vrchovina: prejazd Jánošíkovým krajom.  
Trasa: H.Vadičov,Kubaščíkovci-Zlieň-s.pod Jalovcom-Galierovci-15km/400m.Tulcovci O,M.  
Trasa: H.Vadičov,Kubaščíkovci-Zlieň a späť-10km/300m-Žabka F,Mikovčák J.  
Trasa: H.Vadičov,Galierovci-s.pod Jalovcom-s.Žiarce-Stráň-Kotr.Lučka-H.Vadičov,Bizička-10km/300m.  
Braciník T,Jakubíkovci M,A,Tomašcová D,Lisková S,Pikna P,Šulek L.  
   
5.2.2022 -LT-Beskydsko-Javornícka magistrála,10.ročník(org.VÚC Žilina).  
Trasa: Melocik-Čerenka-Čemerka-Kasárne a späť-20km/500m-Jakubíková M,Tomašcová D,Balek P,  
Cenigovci J,A,M,B,Šurinová K,A,Kurka P,Ďuranová S,Kubalová M,Lisková S,Pikna P,Kupčík R,  
Jantošíková L,Greguš V,Kubovci A,T,Snopko I,Verešová B,Játiovci M,N,N.  
Trasa: Melocik-Čerenka-Čemerka-späť-6km/300m-Žabka F,Jakubík A,Mikovčák J,Bielek J,Braciník T.  
Trasa: Melocik-Semeteš-Jak.vrch-Nesluša-KNM-20km/500m-Tulcovci O,M.  
   
5.2.2022 -PT-Kys.vrchovina: výstup na V.Vreteň s Televíkendom.  
Trasa: Radola,Kultán-sedlo medzi Vretňami-V.Vreteň-zostup po z.značke-Radola-6km/400m.  
Šrenkel D,Pekárková Z,Polláková J,Kacinová Martina.  
   
13.2.2022 -LT-Javorníky: Prechod Javorníkmi,49.ročník(org.Lokomotíva Čadca).  
Trasa: Semeteš-Sobolčíkovci-kaplnka pod Kamenitým a späť.7km/300m.  
Žabka F,Braciník T,Mikovčák J.  
Trasa: Semeteš-Kamenité-Jakubovský vrch-Ochodnica- 17km/500m.Pikna P,Lisková S.  
Ceniga J,Jakubíková M,Tomašcová D,Snopko I.  Trasa: záver až do Čadce-26km/600m-Tulec O.  
   
19.2.2022 -LT-Kysucké Beskydy: Moravské,Skalité.  
Trasa: Oščadnica,Švancarovci-Starý košiar-Moravské-Vrešč.sedlo-Skalité,Serafínov-12km/400m.  
Ceniga J,Šurinová K,Jakubíková M,Pikna P,Lisková S,Snopko I,Verešová B.  
   
26.2.2022 -LT-Moravsko-Sliezske Beskydy: Muřinkov vrch.   
Trasa: Klokočov,Vrchpredmier(600m)-chata Kysuca-pod Mal.Polomom(950m)-Muřinkov vrch-  
Staškov,Jelitov-22km/600m.Ceniga J,Jakubíková M,Jantošíková L,Pikna P,Snopko I,Verešová B.  
   
5.3.2022 -LT-Kysucké Beskydy: Veľká Rača-Malá Rača  
Trasa: Oščadnica,Lalíky(580m)-Haladeji-Valangy(890m)-V.Rača(1236m)-M.Rača(1150m)-  
 sedlo pod Orlom(1050m)-s.Kyčera(950m)-dolina Veľ.Potoku-N.Bystrica-náročná-21km/750m.  
Ceniga J,Jakubíková M,Tomašcová D,Snopko I,Pikna P,Lisková S.  
   
6.3.2022 -LT-Oravské Beskydy: Vychylovka-Demänová(org.Lokomotíva Čadca)  
Trasa: Vychylovka,po trase železnice-s.Demänová a späť.12km/300m.  
Braciník T,Tulec O,Mikovčák J,Jakubíková M,Lapihuskovci J,I.  
   
12.3.2022 -LT-Kysucká vrchovina: Lesnickými zvažnicami.  
Trasa: H.Vadičov,Kubaščíkovci(600m)-sedlo Bieleho vrchu(735m)-lesnícke zvažnice ponad  
 Radostku(630m)-pod Černatínom(760m)-St.Bystrica,Hamor-Str.náročná-20km/550m.  
Ceniga J,Šurinová K,Snopko I.  
   
12.3.2022 -LT-Oravské Beskydy: prechod Erdútkou.  
Trasa: Or.Lesná,Lehotská II-Bučina-kaplnka-pod Demänovú- 9km/100m.  
Žabka F,Mikovčák J,Jakubíková M,Braciník T. 15km/400m-Jantošíková L,Neslušan F,Stenchlák P.  
   
19.3.2022-PT-Ku prameňu Kysuce(org.Vysoká nad Kys.RR Čadca)  
Trasa:Makov,Kopanice-sedlo Pindula(Lemešná)-prameň Kysuce-Makov,Kopanice-7km/300m.  
Žabka F,Mikovčák J,Braciník T,Obšivan F,Kameňovský E,Játi M,Ni,Na,J,Grigová A,Lamošová J,  
Kupčík R,Peťková B,Šustiaková M,Kormanová M,Varhaníkovci J,A,Pršková J,M,Čavajda Š,M,  
Bílešová L,Pečalová J,Minariková E,Kečková Ľ.  
   
20.3.2022 -LT-Malá Fatra-Lúčanská: Martinské hole.  
Trasa:Bystrička pri Martine-Vidlica-Veterné-Veľká Lúka(1476m)-Krížava-sedlo Dlhá Lúka-  
       Vrútky. Veľmi náročná-26km/1050m.Ceniga J,Šurinová K,Snopko I,Verešová B.  
   
9.4.2022 -PT-Javorníky: Deň pomoci prírode(čistenie studničiek).  
Trasa: KNM,autob.stanica-studnička nad ZVL a studnička v Skotni.     3km/100m.  
Kubík I,Urban V,Žabka F,Obšivan F.  
   
17.4.2022 -PT-Kys.vrchovina: Veľkonočný výstup na Ľadonhoru,31.ročník.  
Trasa: H.Vadičov,Kubaščíkovci-Ľadonhora-Holý vrch-Steny-Poľana-B.Lehota-Radoľa-15km/600m.  
Šrenkel D,Kameňovský E,Marcela,Balek P,M,M ml,Peťková B, Hrubý Ľ,Tulec O,Mazúr M,Ďurana M,  
Peťková B,Fujaková J,Gregušovci V,J,Heľovci S,K,Šidlová J,Ostrochovský J,Berešík M,Janík J ml,  
Ponechal P,Pikna P,Medzihorský S,M,S m,Stenchlák P,J,Murárik L,Kukučíková Z,Hanka,Zateková Sára,  
Funtek M,Vyskočil R,Hlinková E,Kmecová Ľ.  
Trasa: H.Vadičov,Kubaščíkovci-Skaly-Ľadonhora-H.Vadičov,Košariská-10km/500m.  
Žabka F,Obšivan F,Braciník T.  
   
24.4.2022 -PT-Javorníky: Otvorenie 100Jkm-Marťakovský kopec,8.ročník.Celkovo-38.ročník.  
Zahájenie 100JKm-1984-2002-Jakubovský vrch/2003-2013-Vrchrieka/2014-2022-Marťakovský kopec.  
Trasa: Nesluša,horný koniec-Mičekovci-Marť.kopec a späť. 6km/400m-Žabka F,Obšivan F,Bielek J,  
Mikovčák J,Pílková G,Šrenkelová J,Urbanovci Z,V,Peťková B,Kurka P,Galvánková Š,Iv.ml,Galvánek J,  
Masaryková E,Bírošíkovci M,R,Jakubík A,Šulek L,Cabuk J,Čmolíková T,Holiač L,Bílešová L,Pečalová J,  
Jakubíková M,Jantošíková L,Tabaček A,Hrubý Ľ,Balek P,Játi M,Tvrdý M,Tužinčinová A.  
Trasa: KNM-Tábor-Mičekovci-Marť.kopec-Krásno nad Kys.-15km/600m-Šrenkel D, Drndová A,Kubík I,  
Kameňovský E.  
Trasa: Zákopčie,Rulcov-Marť.kopec-Zákopčie-8km/400m-Bílešovci M,J,A,E,Novomestská M.  
Trasy z Krásna a Čadce: Cenigovci J,A,M,B,Šurinová K,A,Kontrišová B,Hrdý Z.-12km/500m.  
Cyklo:KNM-Ochodnica-Marť.kopec-KNM-30km/400m.Braciník T,Tulec O,Snopko I,Labuda J,Pikna P,  
           Lisková Slávka.      Televíkend: Kacinová Martina,Mrázik Stanko,Saksonová L,.  
   
30.4.2022 -PT- Malé Karpaty: Kamzík,Slavín a Bratislava.  
Trasa:Kamzk-Slavín-Bratislava-15km/450m. Janík V,Tabaček A,Urbanovci V,Z,Tvrdý M,J,Jakubíková M,  
Komolíková L,Oravcová S,Varhaníkovci A,J,Tužičinová A,Dub V,Játiovci M,N,N,Kubánkovci Ľ,B,  
Čaradová M,Gvotová M,Šrenkelová J.  
   
1.5.2022- PT-Javorníky: Rochovica-odomykanie Kysuckej brány,21.ročník.  
Trasa: Rudina-Zatky-sedlo pod Závrším-Rochovica-Rudinka,štadión-12km/600m.Žabka F,Kubík I,  
Obšivan F,Jakubíkovci M,A,Mikovčák J,Braciník T,Urbanovci V,Z,Šrenkelová J,Pikna P,Lisková S,  
Kameňovský E,M,Peťková B,Masaryková E,Galvánkovci J,Ľ,B,Pekárková Z,Polláková J,Mazúr M,  
Cigánik S,Minarovič R,Slabejová S,deti,Mrenkajovci,Dub V,Baláž P,Samak J,Murárikovci L,Z,H,J,  
Jatiová J,Ondrušková M,Varhaníkovci A,J,Neregistrovaní turisti-Huščava V,Hartelová Ľ,Zateková S,  
Kubánkovci Ľ,B,Macáškovci E,M,Tulec O,Snopko I,Labudovci J,Jml,Chyláková J,Mináriková E,  
Pohančeníková G,Mojáková A,Balek P,Játi M,Bielek J,Janík M,Komolíková L,Oravcová S,Šimun J,  
Husárová K,Hudák Š,M,Prievozníková A,Kolníková A,Ďuranová S,Tužinčinová A,Kontrišová B,Hrdý Z.  
   
7.5.2022- PT- Turzovská vrchovina: Krajom Drotárie,22.ročník (org.KT Vysoká n.Kysucou).  
Trasa: 15km/400m.Kameňovský E,Jakubíková M,Komolíková L,Oravcová S.  
   
8.5.2022- PT- Kysucké Beskydy: Veľká Rača,stretnutie priaznivcov Klubu turistov Kysúc.  
Trasa: Oščadnica,píla-Kalinový vrch-Úpratiská-chaty na Rači-V.Rača a späť.20km/900m.  
Šrenkel D,Urban V,Pohančeníková G,Rybárová M,Mazúr M.  
Trasa: Oščadnica,ústav-V.Rača- chaty-Dedovka-16km/800m.Jakubíková M,Komolíková L,Oravcová S.  
Trasa: Oščadnica,Dedovka-chaty na Rači a späť-10km/500m.Žabka F,Obšivan F,Kubík I,Hrubý Ľ,  
Tvrdý M,J,Polláková J,Pekárková Z,Peťko J,Janík J,Pečalovci Ľ,J, Urbanová Z,deti,Šrenkelová J,  
Kubánkovci Ľ,B,Masaryková E,Galvánek J,Opial A,Rybyčka M,Kohut R,Kučerík M,Mrázik S,Harnasová.  
Trasa-cyklo:KNM-Oščadnica,Dedovka-chaty na Rači-Zadedová-Oščadnica-KNM-50km/500m-Tulec O.  
   
15.5.2022- PT-Malé Karpaty: Vápenkvá skala,Buková,Čierna skala,Kršlenica,Jelenia hora.  
Trasa: Cerová-Vápenková skala-Čierna skala(662m)-Kršlenica-Plav.Mikuláš-17km/700m.  
Ceniga J,Taranovci j,I,Mináriková E,Čuraj M,Kubánkovci Ľ,B,Ondečková R,Murárik L,Jantošíková L,  
Urban V,Balek P,Drndovci A,D,Kontrišová B,Hrdý Z,Sidor Ľ,Tulec O,Drgo J,Peťko J,Harvančík F.  
Trasa:Cerová-Vápenková skala-Kršlenica-Pl.Mikuláš-16km/500m.Šurinovci K,P,A,M,Cenigovci A,M,B,  
Čmolíková T,Bílešová L,D,Pečalová J,L,Kubíková I,Kameňovská M,Oravcová S,Komolíková L.  
Trasa:Cerová-Váp.skala-Buková-8km/200m-Pl.Mikuláš-Jelenia hora-4km/200m.Žabka F,Kubík I,  
Játiovci J,M,N,N,Urbanová Z,Šrenkelová J,Ondrušková M.Bielek J,Polláková J,Pekárková Z,Tulcová M.  
   
21.5.2022- Javorníky: Za peknými výhľadmi na Závršie 650m.m.m.  
Trasa: Budatín-Pov.Chlmec-ponad tunel-Závršie 650m-sedlo pod Závrším-Rudina-10km/400m.  
Žabka F,Obšivan F,Jakubíková M,Kubík I.Počas túry nepršalo.Pekné výhľady na Javorníky.  
   
22.5.2022- Biele Karpaty: Tlstá hora,rozhľadňa.  
Trasa: Puchov-Keblie-Dlhá lúka-Tlstá hora,rozhľadňa-Hladký vrch-Mestečko-Zariečie-17km/600m.  
Janík V,Berešík M,Jakubíková M,Játiovci J,M,Ondrušková M,Balek P,Kameňovská M,Harvančík F.  
Trasa: Puchov-Keblie- Dlhá Lúka-Tlstá hora,rozhľadňa-Zubák-Lednica-21km/900m.  
Tabaček A,Šrenkel D,Urban V,Peťko J,Vlček P.  
   
28.-29.5.2022-Veľká Fatra-Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Malinom Brde.  
sobota-Trasa:Vlkolinec-Vlkolinské lúky-Malinô-Vlkolinec-10km/400m.Žabka F,Obšivan F,Kubík I.  
nedeľa-Trasa:Ružomberok-Sidorovo-Malinô-Haliny-Ružomberok-16km/600m.Tabaček A,Šrenkel D.  
   
4.-5.6.2022-Kys.vrchovina,Kys.Beskydy,Javorníky: Kysucké Himaláje-20.ročník.  
Trasa-A-80km/3800m-Šadlák Vladimír,Šrenkel Dušan,Urda Michal,Czebe Tibor.  
Trasa-B-65km/2500m-Adámková Mirka,Masná Andrea,Janíčiková Mirka,Jendrišák Dušan.  
Trasa-B-C-35km/1500m-Žabka F,Obšivan F,Kubík I.  
Trasa-B-2.deň-25km/1200m-Urban V,Peťko J,Heľová Kv.Trasa-C-1.deň-15km/500m-Kameňovský E.  
Cyklo-Himaláje:1.deň-51km/380m-Braciník T,Mikovčák J,Bílešovci M,A,Heľo S,Játi M,  
                          Masaryková E,Galvánek J.  
Cyklo-Himaláje:2.deň-45km/180m-Braciník T,Mikovčák J,Heľo S,Játi M,Tulec O,Kameňovský E.  
   
12.6.2022- Vtáčnik: Malý Grič.  
Trasa: Handlová,žel.stanica-tur.náučný banský chodník-Zbojnícka-Malý Grič-Tur.náuč.bánsky chod.  
       Tri studničky-Handlová žel st.-14km/500m. Janík V,Urban V,Kubánkovci Ľ,B,Játiovci J,M,Ni,Na,  
Kupčík R,Lamošová J,Ďurišová J,Berešík M,Jakubíková M,Jantošíková L,Komolíková L,Oravcová S,  
Ondrušková M,Tabaček A,Kečková Ľ,Tvrdý M,J,Harvančík F,Švábiková Z,Tužinčinová A,Obuchová D,  
Dub V,Lišaiková J.  
   
17.-18.6.2022-Nizké Beskydy,Ondavská vrchovina a Busov: Dukla a Bardejovské kúpele.  
Trasa: Príkra-Dukla-14km/400m, Dlhá Lúka-Bardej.kúpele-15km/300m,Gaboltov-Cigeľka-8km/200m.  
Kurka P,Lisková S,Tužinčinová A,Peťková B,Bučková J,Kupčík R,Lamošová J,Janík V,Mazúr M,Sidor Ľ,  
Kubánkovci Ľ,B,Kameňovská M,Kubíková I,Dubinia Ľ,Macáškovci E,D,Jakubíková M,Caradová M,  
Játiovci J,M,N,N,Jantošíková L,Ema,Hanušek V,Komolíková L,Cmoríková T,Novomestská M,Berešík M,  
Pečálová J,D,Bílešová L,D,Baroniaková J,A,Vaupotičová E,M,D,Drndová A,Michálkovci M,J,J,Ivánková.  
   
3.7.2022- Kysucké Beskydy: Pomoc značkárom.  
Trasa: S.Bystrica-Bobovec-7km/300m.P.Kurka,S.Ďuranová,B.Peťková,M.Berešík,V.Janík,D.Šrenkel.  
Trasa: Zborov-Úpratiská-Zborov-7km/300m.T.Braciník,O.Tulec,S.Heľo.  
   
5.7.2022-Kysucká vrchovina: Cyrilometodský výstup na Vreteň.  
Trasa: Radola-Vreteň-Radola- 7km/400m.Žabka F,Obšivan F,Jakubík A,Kubíková I,Kameňovská M,  
Mazúr M,Hrubý Ľ,Balek P,Tabaček A,Mikovčák J,Bielek J,Šulek L,Baránek O,Kubík O,Vavrová E,  
Ondrušková M,Játiovci J,M,S,Ni,Na,Ševčíkovci A,Kl,Ka,Vlček A,Pechal K,Kohut Marián.  
   
10.7.2022-Malá Fatra: Boboty,Dolné Diery.  
Trasa: Biely potok-Dol.Diery-Podžiar-Boboty-Tiesňavy-Terchová-8km/600m-Kubík I,Kameňovský E.  
Trasa: Biely potok-Dol.Diery-Podžiar-traverz Bobot.Terchová-8km/300m.-Obšivan F,Jakubíková M,  
           Žabka F,Mazúr M.  
   
16.7.2022-Veľká Fatra: Sidorovo a Krkavá skala.  
Trasa: Ružomberok-Kalvária-Sidorovo-Vlkolinec-Krkavá skala-Ružomberok-15km/800m.V.Janík,  
Kameňovská M,Tužinčinová A,Komolíková L,Tomašcová D,Harvančík F,Švábiková Z,Lisková S,
Vyšlanovci Vl,Eva,Králiková L,Janáčiková K.
 
24.7.2022-Malá Fatra: Veľká Lúka,Horná Lúka a Hnilická Kýčera.
Trasa: Mart.hole,chaty-Veľká Lúka-Veterné-Horná Lúka-Hnilická Kýčera-Valča-23km/900m.Ceniga J,
Šrenkel D,Tabaček A,Snopko I,Šelbická M,Čanecká E.
Trasa: Mart.hole,chaty-Veľká Lúka-Veterné-Horná Lúka-Končiar-Trebostovo- 15km/400m.Žabka F.,
Šurinovci P,K,M,A,Kubík I,Kameňovská M,Pečalová J,Kečková Ľ,Baroniaková J,Mináriková E,Mazúr M,
Pilková G,Lisková S,Tulcová M,Heľovci K,S,Šidlová J,Ostrochovský J,Játiovci M,Ni,Na,J,Harvančík F,
Ševčíkovci L,A,Kl,Ka,Ondrušková M.
Trasa: Mart.hole a okolie-8km/200m.Cenigovci A,M,B,Fajná A,Minarovič R,Slabejová S,deti.
Cyklo: Braciník T,Tulec O,Mikovčák J,Kameňovský E.40km/100m.
 
30.7.2022-Javorníky,Kysucká vrchovina,Spomienkova Dolnokysucká 50,12.ročník.
Trasa: KNM-Tábor a späť-7km/300m-Žabka F,Obšivan F,Peťko J,Pekárková Z,Polláková J.
Trasa: KNM-Rudinská-Závršie -Budatín- 25km/600m.Šrenkel D,Jakubíková M,Jantošíková L.
Hlavný organizátor-Braciník T-5km/100m.
 
7.8.2022- Javorníky: láznickými osadami Nesluše.  
Trasa: Nesluša,horná-roklina-Ondruškovci-Kubalovci-Liskovci-Mičekovci-Petránky-KNM-20km/600m.
Urbanovci V,Tomáš.
Trasa: Nesluša,horná-roklina-Ondruškovci-Kubalovci-Liskovci-Mičekovci-Petránky-Nesluša-10km/400m.
Urbanová Z,Špiriaková J,Obšivan F,Harvančík F,Tvrdý M,J,Jakubíkovci A,M,M ml,Varhaníkovci A,J,
Kubánek Ľ,Tabaček A,Šurinovci K,A,M.
 
5.8.2022- Kys.vrchovina: Spomienkový "lunochodecký" výstup na Vreteň,22.ročník.
Trasa: KNM-Radola-Vreteň a späť.10km/500m.Braciník T,Žabkovci F,J,Obšivan F,Pečalovci J,L,
Bílešovci L,J,Minarovič R,Slabejová S,Tulcová M,Gvotová M,Králikovci P,J,Neorganizovaní turisti,
Lisková S,Pikna P.
 
14.8.2022- Veľká Fatra: Krížná,Majerová skala,Japeň.
Trasa: Malý Šturec-Kráľ.studňa-Krížna-Majerová skala-Staré hory.22km/900m.Šrenkel D,Jakubíková M,
Urban V,Kurka P,Ďuranová S,Játiovci J,M,Drndová A,Murárik L,Kukučíková Z,H,Hartelová Ľ,Čanecká E,
Kubánkovci Ľ,B,Čmolíková T,Taranová L,Červený T,D,Balkovci P,M,M ml,Masná A,Adamková M,Kupčík,
Lamošová J,Mravcová M,Čuraj M,
Trasa: Malý Šturec-Kráľ.studňa-Malá Krížná-Úplaz-Ramžiná-Turecká-20km/600m-Žabka F,Heľovci K,S,
Cenigovci J,A,M,B,Pečalová J,L,Bílešová L,D,Mazúr M,Baroniaková J,An,Komolíková L.
Trasa: M.Šturec-Kr.studňa-Malá Krížná-Úplaz-Japeň-Zadný Japeň-Harmanec-23km/700m.Tabaček A.
 
25.-29.8.2022-Cyklo zraz KST v Oščadnici-sprievodcovia
Cyklo-3 dni-Tulec O,Kurka P,Kupčík R,200km/500m.
Cyklo-2 dni-Braciník T,Jakubíková M,Minarovič R,Játi M,Lamošová J,150km/400m.
Cyklo-1 deň-Bíleš M,Bílešová J,75km/300m.
PT- 3dni-Žabka F,Urban V,-40km/600m.
PT- 2dni-Peťko J,30km/500m.
 
29.8.2022- Javorníky: Ku prameňu Kysuce,Hríčovec(1060m)
Trasa:Makov,ŽSR-Makov,Kopanice-s.Pindula(800m)-prameň Kysuce-Hríčovec(1060m)-razc.Čier.voda-
          traverz Čemerky-Lovasovci-Bobíkovci-Buková-chata Makov-Makov,ŽSR-Namáhavá-19km/800m.
          Ceniga J,Mazúr M,Tvrdý M,J,Janáčkovci J,M.
Trasa:Makov,Kopanice-sedlo Pindula(800m)-prameň Kysuce-Hríčovec(1060m)-razc.Čier.voda-
          traverz Čemerky-Lovasovci-Bobíkovci-Buková-chata Makov-Makov,ŽSR-Namáhavá-15km/700m.
          Cenigová A,M,B, Šurinovci P,K,M,A.
 
1.9.2022- Javorníky: Primátorský výstup na Tábor,15.ročník.
Trasa: KNM,aut.stanica-modr.značka-Tábor-Stránske-Kukučínova-KNM-10km/400m.
Žabka F,Braciník T,Kameňovský E,Mihalda M,Lisková S,Pikna P,Heľovci K,S,Cenigovci J,A,M,B,Mazúr M
Galvánek J,Masaryková E,Peťková B,Pílková G,Kubánek Ľ,Hrubý Ľ,Bielek J,Králikovci J,P,Jakubík A,
 
 
3.9.2022-Kysucká vrchovina: Snežnický cyklomaratón,9.ročník-regulovčici.
Trasa: H.Vadičov,Bízička-s.Žiarce-kaplnka nad Kotr.Lúčkou.5km/150m.Žabka F,Kubík I,Kameňovský E,
Stuchlík J,Cabuková M,Cabuk Ľ.
 
4.9.2022-Kysucká vrchovina: Letný prechod 45.ročník/cyklo 25.ročník.
Trasa:A-35km/1000m-Borončo Igor,Švaňa Jozef,Švábik Jaroslav.
Trasa:B-25km/700m-Krollová Sandra.
Trasa:C-12km/400m-Žabka F,Kubík I,Kameňovský E,Peťková B,Kubánek Ľ,Urbanovci V,Z,Šhultz+3MT.
Cyklo: 35km/800m-Minarovič R,Janiček M.
Cyklo: 25km/400m-Braciník T,Heľo S.
 
11.9.2022-Západné Tatry: Baranec,Holý vrch,Žiarska chata.
Trasa-A: Žiar.dolina-Baranec-Žiar.sedlo-Jamnická dolina-Račková dolina-18km/1400m.
Urban V,Murárik L,Hrubý Ľ,Kuchár P.
Trasa-B: Žiar.dolina-Baranec-Malý Baranec-Jamnická dolina-Račková dolina-14km/1300m.
Ceniga J,Snopko I,Bílešová L,D,Pečalová J,L,Baroniaková J,Mináriková E,Lisková S,Balek P,M,Mlich T,
Kubánek Ľ,Kečková Ľ,Borončo I,Turianský J,Sakalová M,Čmolíková T,Taranová L,Červený T,D,Sidor Ľ,
Trasa-D: Žiar.dolina-Holý vrch-Tatr.magistrála-Račková dolina-11km/1000m.Braciník T,Kubalová M,Ju,Kl.
Trasa-E: Žiar.dolina-Žiarska chata-symbol.cintorín-Žiarska dolina-12km/400m.Žabka F,Kubík I,Bielek J,
Šrenkel D,J,Urbanová Z,Játiovci M,J,N,N,Mičundová M,Komolíková L,Pílková G,Ondrušková M,Mazúr M
 
18.9.2022- Trojhraničie-stretnutie na Hrčave.
Trasa: Čierne,zástavka-Hrčava-Jaworzynka-Trojhraničie-Valy-Čierne,zástavka-10km/300m.
Urban V,Peťko J,Mikovčák J,Pílková G,Kubánkovci Ľ,B.
 
24.9.2022-Kysucká vrchovina: Straník,deň športu pre rodiny s deťmi.
Trasa: Budatín-Zástranie-Straník-Ostré-Radola-KNM-16km/400m. Kubík I,Droppvá Ľub,Lamošová J,
Kupčík R,Játiovci J,M,S,Ni,Na.
Cyklo: KNM-H.Vadičov-Byzička-s.Žiarce-Kot.Lúčka-Zástranie-Straník-Zástranie-Zadubnie-Budatín-KNM.
40km/450m-Braciník T,Jakubíková M,Králik P,Mikovčák J,Pilková G,Labuda J.
 
8.10.2022 - CT-Suľovské skaly
Trasa: KNM-ZA-Lietava-Suľov-Hradná-Hrabové-Hríčov-Pov.Chlmec-KNM.70km/620m.M.Jakubíková.
 60km/620m-P.Pikna.
 
9.10.2022- Poďte s nami značkovať trasu.
Trasa:Rudinská-cintorín-Nesluša-žltá značka.5km/200m.Kurka P,Ďuranová S,Janík V,Játi M,Tužinčinová
 
16.10.2022 - Vysoké Tatry: Predné Solisko,Mlinická dolina.
Trasa: Štrbské pleso-Predné Solisko a späť.8km/700m.Jakubíková M,Brezina P.
           Štr.pleso-chata-Furk.dolina-pleso-chata-Solisko-Štr.pleso.6km/400m-Žabka F.
           Štr.pleso-Mlinická dolina-vod.Skok-Terasa a späť.8km/500m.Kameňovská M,Berešík M.
 
22.10.2022 -Javorníky: Tábor-Stretnutie "oktobriačikov".
Trasa:KNM,Skotňa-Tábor a späť-7km/400m.Braciník T,Žabka F,Mikovčák J,Cigánik S,Pílková G,Heľo S,
       Játiovci M,S,Ni,Na,J,Kameňovská M,Erich,Balek P,Bílešovci M,J,Eva,Galvánek J,Masaryková Eva,
        Lamošová J,Kupčík R.
 
23.10.2022- Javorníky: Ukončenie letnej sezóny na Vojtovom vrchu.
 Trasa:Krásno-Jantovci-Grapovci-Voj.vrch a späť.-12km/500m.Žabka F,Urbanová Z,Šrenkelová J,
            Čadca-Voj.vrch-Krásno-15km/600m-Šrenkel D,Lisková S,Kubánek Ľ,Pečalová J,Bílešová L.
            Čadca-Kýčera-Voj.vrch-a späť.10km/400m.Janišová A,Šuhajdová G.
            Krásno-Voj.vrch-Petránky-Majtánky-KNM-16km/600m.Urban V,Peťko J,Pikna P,Jakubíková M.
            Oščadnica-Voj.vrch-Petránky-Majtánky-KNM-18km/600m-Galvánkovci B,Ľ,Šotkovský P.
            Ostatné trasy:15km/500m-Tabaček A,Mináriková Eva,Kečková Ľ,Taranovci J,A.
            Opial A,Mrázik S,Chromík J,Čelko M,Stenchlák P,Kultán P,Saktorová L,Kroczek D.Boháč B.
 
29.10.2022- Javorníky: Chodníkom Viliama Galvánka,10.ročník.
Trasa: KNM-Majtánky-Marť.kopec a späť-15km/500m-Mazúr M,Hrubý Ľ.
           Nesluša-Mičekovci-Petránky-Marť.kopec a späť-9km/500m.Žabka F,Šotkovský P,J,Michal,
           Mikovčák J,M,Pílková G,Jakubík A,Minarovič R,Slabejová S,deti,Kučera M,kamarátka.
Cyklo trasa:KNM-Ochodnica-Marť.kopec-KNM- 30km/500m-Braciník T,Pikna P,Lisková S,Balek P.
 
5.11.2022-Veľká Fatra: Lysec
Trasa: Jasenská dolina,chata Lysec-Grúň-Lysec(1381m)-Poľka-Medzijárky-Jas.dolina-14km/800m.
           Ceniga J,Šurinovci P,K,A,Marek,Ondrušková M,Mináriková E,Drndová A,Snopko I,Bacigálová Z,
             Kameňovská M,Kubíková I,Heľo S.
            Jasenská dolina,chata Lysec-Grúň-Lysec(1381m)-Poľka-Jas.dolina-chata Brest-12km/800m.
           Žabka F,Játiová J,Bílešovci L,D,Pečalová J,Komolíková L,Murárik L,Kontrišová B,Hrdý Z,Hrubý Ľ.
             Trasy v okolí: 8km/400m.Játi M,Harvančík F,Tvrdý M,Kečková Ľ,Lamošová J,Kupčík R.
 
17.11.2022- Kysucká vrchovina: Brodnianka, "Zamykanie Kysuckej brány",21.ročník.
Trasa: Radola-s.medzi Vretňami-Snežnica-kaplnka-Brodnianka-Rudinka-12km/600m.
Urbanovci V,Z,Jakubíkovci M,A,Tabaček A,Pilková G,Mikovčák J,Balek P,Mikovci E,S,Ochodničan V,
Bielek J,Játi M,Ni,Snopko I,Taranová A,Drndová A,Kontrišová B,Hrdý Z,Janáčkovci J,M,Kubík I,Korman,
Jantošíková L,Kečková Ľ,Hrubý Ľ,Janíkovci Mário,M,Kroczek D,Pažická M,+2,Masaryková E,Galvánek J
Labudovci J,J,Chyláková D.
Trasa: Brodno-kaplnka-Brodnianka-Rudinka- 8km/400m.Žabka F,Šuhajdová G,Janišová A,Martinčania-7
Iné trasy: Snežnica-traverz Brodnianky-Rudinka-6km/200m.Braciník T,Husárová K,Šimun J.